Menu


Avalex klanten in Delft het minst tevreden.

Delft – 11-12-2019 – Avalex scoort in Delft het laagst bij een klantenonderzoek naar tevredenheid. In Delft gaven de klanten Avalex en het afvalbeleid een 6,8. Dat is het laagste cijfer in de regio. In Wassenaar en Midden-Delfland is men meer tevreden. Dat meldt Avalex. Niet alleen de inwoners uit Delft was om hun mening gevraagd. Ook in Wassenaar, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Midden-Delfland zijn de inwoners gevraagd om hun mening te geven over de afvalinzameling. Jaarlijks wordt een klantonderzoek uitgevoerd over de dienstverlening van de afvalinzameling. Aan het onderzoek hebben 2.072 respondenten meegedaan. Dit aantal is representatief voor het gehele Avalex-gebied. Het Avalex bestuur krijgt hiermee inzicht in de mate van tevredenheid over de dienstverlening van Avalex, het beleid van de gemeenten en de scheidingsbereidheid van inwoners. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners meer informatie willen ontvangen over de scheiding van PMD. Dit zijn plastic verpakkingen, metalen (blikjes) en drinkpakken. Ze geven aan deze afvalsoort het meest lastig te vinden om te scheiden, waarbij onduidelijkheid over wat er nu wel en wat er nu niet bij hoort als reden gegeven wordt.

lees meer


Delfia Batavorum zoekt verfraaiing van de stad

Delft – 11 december 2019 - Ieder Jaar reikt de Le Comte Commissie van historische vereniging Delfia Batavorum prijzen uit voor opvallende verbeteringen aan het Delftse stadsbeeld. De commissie heeft dit jaar helaas minder aanmeldingen ontvangen dan de afgelopen jaren. Daarom is de inzendtermijn verlengd tot en met 23 december.

Delfia Batavorum roept u op de komende dagen nog eens goed om u heen te kijken om verfraaiingen in de stad op te sporen die in het afgelopen jaar tot stand zijn gebracht en die een bekroning verdienen. Het kan een restauratie of een verbouwing van een monument zijn, maar ook het plaatsen van een beeld of een stoephek, het aanbrengen van een muurschildering, een winkelpui, gevelsteen of gevelreclame. Bij voorkeur heeft de verfraaiing op de een of andere manier een relatie met het Delft van vroeger. Maar iets nieuws in de nieuwere wijken kan ook in aanmerking komen. Vorig jaar ging de eerste prijs bijvoorbeeld naar de dichtregels op de bruggen in de Harnaschpolder die naar de voorgeschiedenis van de wijk verwijzen. Meld een of meer projecten van uw voorkeur vóór 24 december aan bij GertJan van der Harst, Haydnlaan 134a, 2625 TT Delft of via gvdharst@delft.nl.

Foto: Misschien komt de Hoogbrug volgend jaar na de herstelwerkzaamheden in aanmerking.

lees meer


Scholenschuif

Delft - 04 december 2019 - Nieuwbouw van basisscholen in Tanthof is een onderwerp dat veel stof doet opwaaien in Delft. Worden scholen in één gebouw samengevoegd of zijn andere opties verstandiger en hebben die meer draagvlak in de buurt. Hoe denkt de politiek daarover? Na de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag vroeg Aat Snaterse naar de ideeën van Christine Bel, fractievoorzitter van D66 in de Delftse gemeenteraad, over dit onderwerp. Worden er voldoende naar de bewoners van Tanthof geluisterd? Wat zijn de voorwaarden om prettig te kunnen wonen in die wijk? Er komt een andere manier voor gemeenteraadsleden om in discussie te gaan met inwoners van Delft. Zal deze voorspraak een succes worden in de commissiekamer?
Het gesprek is op woensdag 4 december te beluisteren bij Delft Centraal. Tussen 10 en 12 uur. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Delft bloeit ook in 2020 weer dankzij DelftBloeit

Delft – 02-12-2019 – De Stichting DelftBloeit zal op woensdag 11 december samen met leerlingen van Delftse basisscholen 150.000 tulpenbollen planten op twee braakliggende terrein in onze stad. Dat kan dit jaar niet in de buurt van het station. Daar wordt immers volop gebouwd. Er zijn twee nieuwe plekker gevonden. Een langs de Papsouwselaan tussen de Industriestraat en de Nijverheidstraat en nen op de hoek van de Voorhofdreef en de Martinus Nijhofflaan.

Er zijn al heel wat bloembollen machinaal geplant.  Dat gebeurt op een bijzondere manier. De graszoden worden gelicht en de bollen worden eronder ‘verstopt’. Daarna is de grasmat terug gelegd en zie je er niets meer van. In april volgend jaar komen de tulpen dan boven het gras uitsteken.  Deze keer hebben ruim 200 kinderen van de Parkschool, OBS de Horizon , de Eglantier en Monseigneur Bekkerschool meegeholpen met het poten van de bollen. De materialen die nodig zijn voor het handmatig planten van de bollen werden beschikbaar gesteld door Duurzaamheidscentrum De Papaver. Leerlingen van de afdeling Groen van het Grotius College Praktijkschool hebben geholpen met het voorbereiden van de velden.

lees meer


Sociaal ondernemen

Het sociaal ondernemen in Nederland is nog onderbelicht. In het kader van de IMPACT DAYS werd op vrijdag 22 november in het Grote Kantoor van DSM aan de Wateringseweg speciaal voor sociaal ondernemers een bijeenkomst georganiseerd. Wethouder van economie Bas Vollebregt verrichtte de opening, spreekstalmeester was Bruun van der Steuijt. Er waren verschillende ondernemers die uitlegden wat hun ambitie is. Eén daarvan is Lotte Leufkens die de bedtent heeft ontwikkeld (de Cloud Cuddle). Bedoeld voor gezinnen met een gehandicapt kind. In 5 minuten opgepompt en gemakkelijk te vervoeren. Ouders zijn nu in staat om zich veel gemakkelijker met hun kind te verplaatsen.
Op woensdag 27 november zijn gesprekken te beluisteren met Lotte, met Bas Vollebregt en met Bruun van der Steuijt. Tussen 10 en 12 uur of tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Studenten TU Delft installeren gratis tablets in studentenhuizen

Delft – 19-11-2019 - Studenten van de TU Delft hebben de afgelopen dagen in 50 Delftse studentenhuizen een gratis “Turff” tablet opgehangen. Deze is ontwikkeld voor het beheren van taken en financiën in huis. De initiatiefnemers hopen hiermee de bewoners meer inzicht te geven in hun uitgaven.
“De tablets zijn een digitale oplossing voor alles wat voorheen analoog gebeurde”, vertelt Henry Tang, een van de bedenkers en zelf student Technische Natuurkunde. “Veel studentenhuizen gebruiken bijvoorbeeld aparte systemen voor verschillende kosten en houden consumpties bij op papier. Wij bundelen nu alles in één online platform waarop je een overzicht hebt van al je uitgaven”. In Delft Centraal op woensdag 20 november komt Tang in de uitzending vertellen over het succes van de Turff

lees meer


Eerste ondergrondse wormenhotel staat in Delft

Delft – 19-11-2019 - Aan de Menno ter Braaklaan in Delft komt het eerste ondergrondse wormenhotel van ons land. Het wormenhotel is een initiatief van buurtbewoners die hiervoor hebben samengewerkt met Wormenhotel. Ze hebben een aanvraag gedaan bij de gemeente Delft; de ondergrondse container is geplaatst door Avalex. De container ziet eruit als een normale container voor gft, maar hoeft veel minder vaak geleegd te worden en geeft geen geur af. Buurtbewoners krijgen een pas waarmee zij toegang tot de container hebben en daarin hun gft kwijt kunnen. De wormen verwerken dit tot compost die de bewoners weer kunnen gebruiken voor tuinen en planten. De feestelijke openingen van het wormenhotel vindt plaats op woensdag 20 november om 17.45 door wethouder Martina Huijsmans en Nicolet Dukker, directeur van Avalex..

lees meer


Verdachte dodelijk schietpartij Putsebocht in Delft aangehouden

Delft – 18-11-2019 - De 32-jarige man uit Rotterdam die ervan wordt verdacht de schutter te zijn van het dodelijke schietincident aan de Putsebocht in Rotterdam, is door de politie in een hotel in Delft aangehouden. Een arrestatieteam van de politie verrichtte de aanhouding. Op woensdagavond 6 november kwam een 30-jarige Rotterdammer rond 22.00 uur door vuurwapengeweld om het leven. Hij zat in een auto op de Putsebocht toen hij meerdere keren werd beschoten. Reanimatie mocht niet meer baten en hij overleed ter plekke.  Diezelfde avond is een 33-jarige Rotterdammer aangehouden die kort voor de schietpartij met het slachtoffer in de auto zat. Deze man is inmiddels weer op vrije voeten en is geen verdachte meer. Na grondig recherchewerk kreeg de politie zicht op de 32-jarige schutter. Het Arrestatieteam hield de verdachte gisteravond aan in een hotel in Delft.

lees meer


Energietransitie Delft

Delft – 14 november 2019 –
Delft moet in de komende jaren van het gas af. In 2050 zelfs energieneutraal zijn. In het Prinsenkwartier was het stampvol geïnteresseerden die, ondanks de lage concentratie zuurstof in de zaal, drie sprekers wilden beluisteren die een aanpak voorstelden om de energietransitie te realiseren. Eén van de sprekers was Arjen Rijsdijk, adviseur over de energietransitie van de gemeente Delft.
Achteraf had Aat Snaterse in het Stadskantoor een gesprek met hem. O.a. over een energieloket, warmteplan, plannen voor de verschillende wijken en de betaalbaarheid voor inwoners. Het gesprek is te beluisteren op woensdag 20 november in Delft Centraal. Tussen 10 en 12 uur; herhaling tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Jan Thoméelaan eerder open

Delft – 14-11-2019 – Er is goed nieuws over het werk aan de Reinier de Graafweg. Het werk aan de Jan Thoméelaan is eerder klaar. Op maandag 18 november gaat de Jan Thoméelaan eerder open dan was verwacht. Fiets- en voetgangers kunnen via het Mozartpad richting Brahmslaan en andersom weer over de weg. De werkzaamhedenvinden plaats omdat de Reinier de Graafweg opnieuw wordt ingericht. De weg krijgt een vrijliggende baan voor het openbaar vervoer. Ook komt er een vrijliggend fietspad. Verder komen er verkeerslichten bij de kruispunten. Dit zorgt ervoor dat het verkeer goed kan doorstromen. Tussen de rijbanen komen bermen met bomen.De Reinier de Graafweg krijgt bovendien een aansluiting op de A4. Dit zorgt voor minder verkeer door Den Hoorn. Verkeer vanaf de snelweg kan dan via de Hooipolderweg en Reinier de Graafweg direct naar het centrum van Delft rijden. Ook het ziekenhuis is hierdoor beter bereikbaar.

lees meer


Lunchpauzeconcert met klassiek gitaarspel

Delft 14-11-2019 – Dinsdag 18 november spelen Leonardo Palacios en Paul Pleijsier klassiek gitaar tijdens het maandelijkse lunchpauzeconcert. De VAK-docenten spelen diverse stukken zoals de 'Beatlerianas' van de Cubaan Leo Brouwer en het 'Divertimento' van Andrés Segovia, een zelden gehoord muziekstuk in Spaans/Franse stijl. Verder brengen de gitaristen elk een eigen bewerking ten gehoren. Je kunt het lunchpauzeconcert bijwonen van 12:45-13:30 uur bij De VAK in OPEN.

Leonardo Palacios en Paul Pleijsier hebben beiden een grote liefde voor het klassieke gitaarspel. Beiden studeerden op het Koninklijk Conservatorium en beiden zijn gitaardocent bij De VAK. Leonardo komt uit Montevideo, Uruguay, een land met een rijke gitaarcultuur, terwijl Paul 'gewoon' uit Den Haag komt. Ze spelen voor het eerst samen als duo. 

lees meer


Tentoonstelling voorspellende talenten van ontwerpers

Delft - 14-11-2019 -  Vandaag opent een nieuwe tentoonstelling in de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de Technische Universiteit Delft. ‘Designed for our Future’ - de jubileumtentoonstelling van de faculteit - toont het werk van 16 toekomstgerichte afstudeerprojecten, opgegraven uit het archief van de faculteit en tentoongesteld naast 16 producten die later op de markt kwamen.

Deze tentoonstelling toont de vaardigheden van Delftse ingenieursstudenten die zijn opgeleid om de revolutie van technologie te matchen met de evolutie van mensen. Met andere woorden, de technologische ontwikkelingen te benutten om te voorzien in de toekomstige behoeften van mens en maatschappij. Het idee voor de tentoonstelling ontstond toen universitair docent Jasper van Kuijk zijn eigen studentenarchief opruimde en een interactieve demo ontdekte die hij had gemaakt - niet ongelijk aan huidige dagtaxidiensten zoals Uber. “Ik dacht dat het misschien leuk zou zijn die avant la lettre-ontwerpen te verzamelen en dat vreemde gevoel verder te verkennen wat je krijgt wanneer je een voorspelling van lang geleden ziet die eng nauwkeurig blijkt te zijn´. De tentoonstelling vergelijkt studentenprojecten met ontwerpiconen, waaronder de Tesla Model 3, de VanMoof Electrified e-bike en de iPod Nano. Hoewel de overeenkomsten tussen sommige projecten en de succesvolle producten opvallend zijn, beweert de tentoonstelling niet dat deze succesvolle producten in Delft zijn begonnen. In plaats daarvan wijst het op de verschillen en onthult iets van het lange en kronkelige pad van innovatie. Van Kuijk: “Een idee of conceptueel ontwerp is slechts het begin van het lange en zware innovatieproces. Alleen al goede massaproductie kan juist moeilijker zijn dan raketwetenschap.”

lees meer


Digital Operations Centre is van start

Delft – 14-11-2019 - Afgelopen week vond in Delft de kick-off van het ‘’Digital Operations Centre’’. In het Digital Operations Centre van ROC Mondriaan wordt gewerkt aan de professional van de toekomst in de high tech en ICT-sectoren. Digital operations gaat over het digitaliseren van alle werkprocessen binnen het bedrijf: van data tot product. Belangrijkste doel van het centrum is ervoor te zorgen dat de huidige technische mbo opleidingen een (nog) grotere ICT component gaan bevatten. Denk aan toepassingen als Internet of Things ( IoT), smart maintenance, cyber security. Tijdens de kick-off spraken alle partners uit onderwijs en bedrijven met elkaar af hierin samen te werken.

lees meer


Fietspad Hooikade dicht op vrijdag en zaterdag

Delft – 14-11-2019 - De komende maanden wordt het fiets- en voetpad tussen de Hooikade en de stationsfietsenstalling verschillende keren op vrijdag en zaterdag afgesloten. De tijdelijke afsluitingen zijn nodig om de gevel van The Student Hotel te kunnen monteren. De eerste afsluitingen vinden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 november.

Vorige week is de beschermingsconstructie langs het fiets- en voetpad afgerond. Daarmee kan de route langs The Student Hotel tijdens het grootste deel van de bouw open blijven. Bij het aanbrengen van de gevel moet het verkeer alsnog worden gestremd. Dit gaat namelijk gepaard met het hijsen van grote en zware gevelstukken over het fietspad. Omdat de stremming bij elke hijsbeweging langer dan twintig minuten duurt, wordt het fiets- en voetpad op deze dagen afgesloten. Dit gebeurt alleen op vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur, om hinder op de drukste momenten te beperken.

lees meer


Win het Gouden Boekje Isabella Boem en schilder Pieter de Hooch

Delft – 12-11-2019 - In Delft Centraal is op woensdag 13 november Diana Pereira van Museum Prinsenhof te gast. Zij komt vertellen hoe kinderen de prachtige tentoonstelling ‘Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer”  beleven. Pereira zal morgen in de uitzending tussen 10:00 en 12:00 het speciaal voor de tentoonstelling geschreven boekje “Isabella Boem en de schilder Pieter de Hooch” verloten onder de luisteraars. Luister morgen naar de uitzending en hoor hoe je het door Margje en Sjoerd Kuyper geschreven Gouden Boekje kunt winnen.

Boem is een enorme knal
Op twaalf oktober 1654 klinkt er een enorme knal in de stad Delft. Zo hard, dat je hem op het eiland Texel kunt horen. Delft trilt en beeft en ruiten rinkelen en breken. En tussen het puin, in die wolken roet en rook, zit een meisje in een
kinderstoel. Ze zit daar en ze eet een appel en ze zegt: "Boem.” De buren van schilder Pieter de Hooch ontfermen zich over haar. Ze noemen haar Isabella. Isabella Boem!
Als Isabella groter is, vraagt ze oompje Pieter hoe de stad eruitzag voor de knal. Dat weet bijna niemand meer. Dat brengt hem op een idee. "Isabel,” zegt hij, "ik ga alleen nog maar Delft schilderen. Als jij een omaatje bent en je
kleindochter vraagt hoe Delft eruitzag toen jij een meisje was, dan kun je haar mijn schilderijen laten zien”.

lees meer


Gemeenteraadsvergadering 07 november 2019

De besluitvorming over de Programmabegroting 2020-2023 vond in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 november plaats. Er kwam een stortvloed aan moties op tafel. Hoe beoordeelt Bert van der Woerd van de CU de Programmabegroting en hoe liep het af met de motie over lokale journalistiek? De burgemeester ging in op deze motie. Zij adviseerde om te wachten met het reserveren van geld in de begroting totdat een er een handreiking komt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na aandringen van het CDA, de ChristenUnie en Onafhankelijk Delft, deed zij het voorstel om een bedrag op te nemen in de Kadernota van 2020 of desnoods in de begroting van volgend jaar. Daarop kondigde Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft aan, namens alle voorstanders van over lokale journalistiek, dat de motie werd ingetrokken.
Het gesprek met Bert van der Woerd is te horen op woensdag 13 november tussen 10 en12 uur bij Delft Centraal. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

 

lees meer


Volgende stap op weg naar plan Prinsenhof

Delft -  07-11-2019. Het proces voor de ontwikkeling van het Prinsenhof komt in een volgende fase. De gemeente laat de toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied verder uitwerken in een meer gedetailleerd ontwerp. Dit is nodig om een betrouwbare raming te maken van de kosten, waarop het gemeentebestuur keuzes kan maken. Een betrouwbare raming is een voorwaarde om een besluit te kunnen nemen over de hoogte van de investeringen in het Prinsenhof. Het college wil daarom nu eerst een ontwerp laten maken. Het gaat om de variant die de inhoudelijke visie van het museum mogelijk maakt en waarbij ook de buitenruimte wordt betrokken. Als duidelijk is welke investeringen nodig zijn, kunnen college en gemeenteraad vervolgens bepalen wat de omvang van het project precies wordt. Het college wil in de eerste maanden van 2020 een voorstel aanbieden aan de raad voor het ontwerpproces. Ook in die ontwerpfase wil het college de stad blijven betrekken. Naar verwachting kan er in de tweede helft van 2021 een definitief ontwerp liggen. Op basis daarvan kan de raad beslissen.

 

lees meer


Proef afval inzamelen

Delft - 04 november 2019

De gemeente wil zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken. Zij doet daarom een proef met een alternatieve oplossing voor het scheiden van afval. Wethouder Martina Huijsmans van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienhstverlening gaf het startsein op de Markt. Zij reed hoogstpersoonlijk met een elektrisch aangedreven bakfiets naar een woning om het gescheiden afval in ontvangst te nemen. De bakfietsen zijn van het bedrijf InzamelHelden van Dion Blijlevens en Tom Ruijmgaart die grote mogelijkheden zien voor de afvalscheiding in de binnenstad van Delft.
Aat Snaterse sprak de enthousiaste ondernemers en keek toe hoe Martina de bakfiets de Markt op reed om de afvalzakken op te halen. En vroeg natuurlijk aan haar hoe het ritje was bevallen.
Woensdag 6 november te beluisteren bij Delft Centraal tussen 10 en 12 uur. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Veel belangstelling voor plaatsen nieuwe brugdelen

Delft – 02-11-2019 – Vandaag zijn onder grote belangstelling van vele Delftenaren de nieuwe brugdelen van de Sint Sebastiaansbrug geplaatst. Twee hijskranen van veertig meter hoog hebben de delen die elk 500 ton wegen op hun plaatst gezet. De nieuwe brugdelen kwamen per boot vanuit Friesland via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Rotterdam. Daar zijn de brugdelen op een zogeheten schuinstelling geplaatst en onder de Giessenbrug door naar Delft gebracht. Tijdens het monteren van de nieuwe brugdelen was de vaarweg bij de Sint Sebastiaansbrug afgesloten. Voor automobilisten, fietsers en voetgangers waren er omleidingsroutes. De werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug zijn dagelijks live te volgen via webcams. De Sebastiaansbrug wordt vernieuwd in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Delft.

lees meer


Noem het maar liefde’ wint Delftse toneel publieksprijs

Delft – 01-11-2019 – Vanavond ontvangt Toneelgroep Maastricht voor hun de voorstelling ; Noem het maar liefde’ de Delftse Kijker, de toneelprijs van Theater de Veste. Dat is een publieksprijs die sinds 1997 per seizoen wordt uitgereikt aan de beste toneelvoorstelling volgens de Delftse theaterbezoekers. ‘Noem het maar liefde’ van Toneelgroep Maastricht werd dit seizoen verkozen tot de beste voorstelling. Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen in een speciaal door Ilja Leonard Pfeijffer geschreven toneeltekst.  De voorstelling die in april in Theater de Veste voor een nagenoeg uitverkochte zaal speelde, werd eerder in de pers ook al lovend ontvangen. ‘Noem het maar liefde’, een regie van Michel Sluysmans speelt zich af in een hotel. In songs en scènes worden ontmoetingen geschetst tussen uiteenlopende personages van jong tot oud, van rijk tot arm. Maar hoe verschillend ze ook zijn, er is één ding wat hen bindt: allemaal snakken ze naar de echte liefde. Het Delftse toneelpubliek viel als een blok voor de voorstelling en gaf de hoogste score van alle toneelvoorstellingen die in seizoen 2018-2019 te zien waren.

lees meer

Pagina 7 van 112