Menu


Koninklijk Harmonieorkest Delft leukste orkest van Nederland?

Delft – 12-07-2017. Het programma De Klassieken van radio 4 heeft de Koninklijke Harmoniekapel Delft genomineerd voor titel de leukste harmonie, fanfare of brassband van Nederland. Samen met vier andere orkesten strijden ze om de titel. Al sinds de oprichting als fabrieksorkest van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek in 1883, is de KHD onlosmakelijk verbonden met de stad Delft. De vereniging bestaat uit twee harmonieorkesten en heeft 118 muzikale leden. Via de website van radio 4 kan gestemd worden. Op vrijdag 14 juli wordt de winnaar bekend gemaakt in de uitzending van De Klassieken, live vanuit Hilversum.

lees meer


Delft heeft het beste woonbeleid voor studenten.

Delft – 11-07-2017. De gemeente Delft ontvangt vandaag de prijs voor de beste studentenkamerstad 2017. De gemeente heeft een actieve rol in studentenhuisvesting en spant zich in voor meer betaalbare studentenhuisvesting. De landelijke studentenvakbond reikt de prijs uit aan wethouder Ferry Förster. Volgens de bond is het beleid rond particuliere verhuur goed, verder worden kantoorruimtes veranderd in studentenwoningen en de gemeente initieert projecten waarbij studenten in een huis wonen met ouderen of statushouders. Delft is volgens de LSVb een voorbeeld voor andere gemeenten. Met de prijs wil de LSVb de gemeenten stimuleren om beter hun best te doen.

lees meer


Gemeenteraad met reces

Delft – 10-07-2017 – De kommertijd is weer aangebroken. Het is de tijd waarin er weinig nieuws is te melden omdat de politici op vakantie zijn. Dat geldt ook voor de  volksvertegenwoordigers van Delft. Tot maandag 21 augustus is de raad met zomerreces. Er zijn dan ook geen commissie- en raadsvergaderingen. De eerste vergadering na de zomer is op dinsdag 5 december. Dan is de procedure- en overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen. De eerste gemeenteraadsvergadering vindt plaats op donderdag 28 september. Voor de landelijke politici gaat het reces maar gedeeltelijk door. De kabinetsformatie gaat immers gewoon door. Het gaat langzaam in Den Haag, maar het wereldrecord formeren staat nog steeds op naam van de Belgen. Die deden er in 2010 maar liefst 541 dagen over. Hopelijk wordt record in Den Haag niet gebroken.

lees meer


Hooibrand levert stank- en rookoverlast op in Delft

Delfgauw – De brand die in de nacht van zaterdag op zondag uitbrak in de hooiopslag van Hoeve Biesland aan de Noordeindseweg heeft voor veel stank- en rookoverlast gezorgd. De brandlucht was tot in Delft en Rotterdam te ruiken.  De brandweer kon aanvankelijk voor de brand die om 19:45 uur werd ontdekt nauwelijks aan bluswater komen. Er moesten extra pompen worden ingezet. De brandweer is nog steeds bezig met het nablussen van de brand. Er zijn geen gifstoffen vrij gekomen.

lees meer


Popta Openlucht Podium viert prijs met muzikale dag

Delft – 10-07-2017 - Op zondag 16 juli is er vanaf 15.00 uur een gratis muzikaal evenement in het Poptapark. Dat wordt dan gevierd dat Popta Openlucht Podium (POP) de Lenteprijs van Fonds 1818 heeft gewonnen. Leerlingen van Muziekschool Popta beleven er hun debuut en Leonie Bolleboom keert in het Poptahof  terug achter de microfoon. Er is ook weer een sessieband o.l.v. Bram Stoeken. Alice Wamulume,bekend van haar optredens met Mbungo Express, is ook een van de atractie van deze muzikale dag in het Poptahof. 

foto: Bram Soeken en Leonie Bolleboom

lees meer


Springen met Parkinson

Delft / Delfgauw – 10-07-2017 - De langgekoesterde wens van de 60-jarige Parkinsonpatiënt Irma Scheurink uit Delfgauw om een parachutesprong te maken is zaterdag 8 juli in vervulling gegaan. Hiermee Scheurink  aandacht vragen voor deze nare ziekte. Een stoere actie om te laten zien dat Parkinson patiënten ondanks deze ziekte veel nog wél kunnen.

Na maanden van voorbereiding meldde Scheurink  zich bij Skydive Rotterdam waar de procedure van de tandemsprong nogmaals werd doorgenomen. “De heren hebben me heel goed begeleid. Ik heb genoten van het prachtige zicht op Rotterdam vanuit de lucht. Ik kan het iedereen aanraden. Ik wil heel graag iedereen bedanken die deze sprong mede mogelijk heeft gemaakt.” Op de grond werd Irma opgewacht door vrienden en familie die feestelijk werden getrakteerd op taart. Na afloop grapte Irma “Over een paar jaar doen we weer zoiets. Misschien gaan we dan abseilen vanaf de Euromast.”.

Het Parkinson café in Delft dat thema avonden organiseert voor patiënten en mantelzorgers telt 150 leden, maar ontvangt soms wel 300 belangstellenden. Vice-voorzitter Scheurink: “Lotgenotencontact is heel erg belangrijk. Parkinson raakt de hele familie. Het is enorm belangrijk dat er meer geld komt voor onderzoek. Met deze actie willen we Parkinson op de kaart zetten.”

lees meer


Melariumpad geopend op nationale Imkerijdag

Delft – 10-07-2017 - Op zondag 9 juli, de nationale Imkerijdag is het Melariumpad geopend. Op een voorstel van de Imkervereniging Delft en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland heeft de gemeente Delft deze naam gegeven aan een pad dat afgelopen winter is aangelegd en had nog geen naam. Het pad ligt in het Ackerdijkse Bos en verbindt de Thijsseweg met het Overslagpad. De openingshandeling is verricht door Mark Frima van de Imkervereniging en Geert van Poelgeest van de KNNV. 

lees meer


Feestelijke sleuteloverdracht De Woondiversiteit

Delft – 08-07-2017 – Afgelopen donderdag overhandigde wethouder Raimond de Prez officieel  de sleutel van De Woondiversiteit aan de nieuwe beheerder Villex.  Daarna werden de nieuwe bewoners van De Woondiversiteit, in het pand aan de Van Bleyswijckstraat 93, van harte welkom geheten door gemeente en Villex. De Woondiversiteit is gezamenlijk ontwikkeld door Villex en de gemeente Delft voor de komende 10 jaar. De Woondiversiteit biedt ruimte aan een mix van studenten, starters op de woningmarkt en statushouders onder één dak. Een thuis waarbij men elkaar op een slimme manier ondersteunt om een weg te vinden in de maatschappij en bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling.

Eénkamerwoningen
Met het ombouwen van het pand aan de Van Bleyswijckstraat 93 tot éénkamerwoningen, komt de Gemeente Delft tegemoet aan de toenemende vraag naar éénkamerwoningen in Delft, met name voor studenten en starters.
"Tegelijkertijd draagt de gemeente zo bij aan de jaarlijkse opgave om een aantal statushouders te huisvesten in Delft. Met de ontwikkeling van 46 éénkamerwoningen in de Woondiversiteit ontstaat er tijdelijk extra woonruimte bovenop het bestaande woningaanbod", aldus wethouder De Prez.

lees meer


Om de zomer door te komen: Het Open Zomerschaaktoernooi

Delft -07-07-2017 – Van maandag 10 juli tot en met 14 augustus organiseert de Delftsche Schaakclub elke maandagavond in het Denksportcentrum aan de Zusterlaan het “open Zomerschaaktoernooi”, om 'de zomer door te komen'. Zes achtereen­volgende avonden behandelen even zo vele gastsprekers een interessante opening. Een uitgelezen kans om leuke nieuwe openingsideeën op te doen dus.  Na een korte uitleg van ongeveer twintig minuten gaan de deelnemers met een uitgangstelling aan de slag in twee Rapidpartijen. Bedenktijd is 30 minuten per persoon per partij. Er wordt eenmaal met wit, en eenmaal met zwart gespeeld, tegen een ongeveer gelijkwaardige tegenstander.

lees meer


Archief Delft verlaat Delft

Delft – 06-07-2017 – Morgen - 7 juli - gaat het Archief Delft tijdelijk dicht. Het Archief verhuist dan vanaf de vertrouwde plek aan de Oude Delft 169 naar Gantel 21 in Den Hoorn. Op dinsdag 2 september zal het Archief Delft op de nieuwe locatie de studiezaal weer openen. Voor bouwvergunningen kan men tot 12 september terecht bij het KCC in het gemeentekantoor aan het Stationsplein in Delft. Archief Delft is de archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.

lees meer


Tijdelijk camera in Choorstraat

Delft – 06-07-2017 – De gemeente onderzoekt of het nodig is om maatregelen te nemen om het verblijf van voetgangers en fietsers in de Choorstraat te verbeteren. De gemeente hangt daarom tussen 10 en 15 juli tijdelijk een camera in de Choorstraat. Deze camera helpt de gemeente om het gedrag van fietsers in de Choorstraat in beeld te brengen. De camera’s registreren geen kentekens of snelheid. De camera registreert alleen het totale verkeersbeeld en tijdstip. Weggebruikers worden dus niet beboet. De gemaakte beelden worden binnen 30 dagen na vervaardigen vernietigd.

lees meer


Delftse volwassen cursisten ontvingen "Doe weer mee" certificaat

Delft – 06-07-2017 - Een grote groep Delftse volwassen cursisten van de Taal+school van ROC Mondriaan aan de Brasserskade in Delft ontving gisteren het ‘’Doe weer mee! certificaat uit handen van Nicole Dierdorp, wethouder onderwijs van de Gemeente Rijswijk bij verhindering van de Delftse wethouder onderwijs Aletta Hekker. Ze ontvangen het certificaat omdat ze het besluit hebben genomen om op latere leeftijd terug naar school te gaan om beter te leren lezen, schrijven en/of rekenen. De cursisten worden hiermee beloond voor hun inzet en moed.

Nicole Dierdorp: “Ik heb enorm respect voor deze cursisten dat ze zich inzetten zo om het reken-, taal- of digitale vaardigheden te verbeteren. Vaak doen ze dit naast hun werk of andere drukke bezigheden en je ziet hun zelfvertrouwen groeien. Zo zorgen ze er zélf voor dat ze écht mee kunnen doen in onze steeds complexere samenleving.’’  Na afloop van de cursussen bij de Taal+school (of soms al eerder) stromen de cursisten regelmatig door naar werk of een (mbo) beroepsopleiding.

Foto: De Delftse cursisten . Links de Rijswijkse wethouder onderwijs Nicole Dierdorp

lees meer


Verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers

Delft – 06-07-2017 – De politie in Delft test sinds begin maand aangehouden verdachten van geweld op drank en drugs. Deze verplichte alcohol- en drugstest voor geweldplegers  wordt in heel Zuid-Holland door de politie ingezet.

Geweld is nooit goed te praten. Toch worden alcohol en drugs nog wel eens aangevoerd als verzachtende omstandigheden: “Ik was mezelf niet.” “Ik wist niet wat ik deed.” “Ik had te diep in het glaasje gekeken.” Maar alcohol- en drugsgebruik zijn geen excuus voor geweld. Integendeel, als je onder invloed geweld pleegt en je weet dat je geneigd bent snel geweld te gebruiken, ben je in feite dubbel verantwoordelijk voor je gedrag.

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers trad op 1 januari in werking. In het eerste halfjaar werd de wet alleen op kleine schaal toegepast en is enkel op alcohol getest. Vanaf 1 juli test de politie ook op drugs en wordt de wet landelijk uitgerold. De politie moet wel aanwijzingen hebben dat het geweld onder invloed van alcohol of drugs is gepleegd.

lees meer


Een convenant tussen stad en universiteit

Delft -06-07-2017. Op het podium in het Prinsenkwartier spraken burgemeester Marja van Bijsterveldt en Tim van der Hagen, voorzitter van het College van Bestuur van de TU over hun samenwerkingsovereenkomst. Zij krijgen advies van drie themagroepen, waarvan de voorzitters een korte presentatie gaven. Universiteit en stad willen goede buren zijn.
De grote uitdaging is om alle delen van de Delftse bevolking mee te nemen in de groei van de stad. De TU kan dienen als proeftuin voor nieuwe initiatieven. Mobiliteit, huisvesting, ondernemingen in een woonwijk, parkeerproblemen en onderwijs kunnen nieuwe ideeën gebruiken.
Er waren heel veel deelnemers aan de discussie, helaas was er weinig zuurstof in de krappe ruimte. Buiten was het gelukkig koel en kon er uitgebreid genetwerkt worden.

lees meer


Delft krijgt stadsquiz

Delft – 05-07-2017 - In navolging van veel, veelal kleinere, dorpen die jaarlijks een eigen dorpsquiz hebben, krijgt Delft vanaf dit jaar een eigen stadsquiz. Inhakend op de populariteit van de pubquiz, hebben de mannen en vrouwen achter Stichting DelftEvents het initiatief genomen om een stadsquiz te organiseren. De bedoeling: een jaarlijks, in de eerste week van september, terugkerende Delftquiz. 

De Delftquiz wordt door vijftien betrokken Delvenaren en Delftenaren georganiseerd en samengesteld. De deelnemende teams kiezen zelf met hoeveel mensen en op welke locatie in Delft ze meedoen. Van studenten- of huiskamer tot café, van voetbalvereniging tot buurthuis of bedrijfskantine. De eindredactie ligt in handen van Chris Piguillet, die als ‘de Pubquizmaster’ door heel Nederland, het hele jaar door professionele quizzen verzorgt.

Het wordt uiteraard niet zomaar een quiz. Er zullen veel vragen van en over Delft en zijn bewoners worden gesteld, maar ook over zaken die Delft raken. Zoals de historie van het Delfts blauw, de VOC, kunst en het Koninklijk Huis. Ook actuele onderwerpen komen aan bod, zoals de aanleg van de spoortunnel, de solar challenge en de enorme hoeveelheid aan technische innovaties die vanuit Delft hun weg over de wereld hebben gevonden? En dan zijn er natuurlijk de bekende Delvenaren en Delftenaren: wat is er met hen gebeurd en waar zijn zij terechtgekomen? Naast vragen zijn er ook doe-opdrachten , waarbij een beroep wordt gedaan op zaken als creativiteit, smaak en mobiliteit.

Op de foto Quizmaster Chris Piguillet (r) en Dennis Mulder (DelftEvents) in de studio van Stadsradio Delft om te vertellen over de stadsquiz.

lees meer


Motorrijdster gewond naar aanrijding met touringcar

Delft – 05-07-2017 – Vanmiddag vond er op de Rotterdamseweg een aanrijding plaats tussen een touringcar en een motor. De motor, die werd bestuurd door een vrouw, kwam door de aanrijding onder de touringcar terecht. De bestuurster raakte niet onder de bus en kon door voorbijgangers veilig naar de kant worden gebracht. Het slachtoffer is met letsel aan haar been door een ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De Rotterdamseweg was enige tijd gestremd. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht.

lees meer


De Papaver verzorgt tenminste tot 2021 de natuur- en milieueducatie verzorgen

Delft – 05-07-2017 – Begin deze week bekrachtigde GroenLinks wethouder Stephan Brandligt van werk, duurzame ontwikkeling en beheer van de stad de nieuwe overeenkomst tussen gemeente Delft en Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver. Tot 2021 gaat De Papaver de natuur- en milieueducatie (NME) voor Delftse scholen verzorgen. Wethouder Brandligt: “De gemeente Delft is tevreden over het harde werk van De Papaver. Wij drukken dit vertrouwen uit in een langere looptijd voor de overeenkomst zodat De Papaver de tijd heeft zich verder te ontwikkelen en te vernieuwen.”

40 jaar ervaring
De Papaver houdt zich al ruim 40 jaar bezig met educatie op het gebied van duurzaamheid. Het lesaanbod voor Delftse kinderen wordt steeds nadrukkelijk aan de actualiteit verbonden. Belangrijke thema’s binnen het huidige lesprogramma voor basisschoolleerlingen zijn: Klimaat & energie, Water, Natuur & biodiversiteit, Leefomgeving & afval en Dieren & voeding.

Een duurzame samenleving
Het educatieve aanbod bestaat uit excursies, gastlessen, leskisten, lespakketten en materialen. De focus ligt op beleving en activiteiten in de natuur. Directeur Jeremy Groeneweg: “NME legt een basis voor een natuur- en milieubewuste levensstijl, waarbij het uiteindelijke doel het streven naar een duurzame samenleving is.”

lees meer


Loting Pierre van Zinnen Memorial.

Delft -05-072017 – De loting van de Pierre van Zinnen Memorial 2018 is bekend. De 2e editie van dit toernooi, dat als memorial van de in 2016 overleden Pierre van Zinnen wordt georganiseerd, zal zijn finale vermoedelijk hebben op Hemelvaartsdag 2018 (10 mei 2018). De loting werd, in het bijzijn van de zes betrokken verenigingen, verricht door Marrie en Debbie van Zinnen.

Poule A bestaat uit s.v. DHL, D.S.V. Full Speed en v.v. Verburch

De wedstrijden worden:
s.v. DHL                     – D.S.V. Full Speed
D.S.V. Full Speed       – v.v. Verburch
v.v. Verburch              –  s.v. DHL

Poule B bestaat uit v.v. Schipluiden, D.V.V. Delft en FC ’s-Gravenzande

De wedstrijden worden:
V.V. Schipluiden         – D.V.V. Delft
D.V.V. Delft                – FC ‘-Gravenzande
FC ’s-Gravenzande   – V.V. Schipluiden

Foto: De winnaar van de eerste editie van de Pierre van Zinnen memorial FC ’s Gravenzande.

lees meer


Stadsbal Delft strikt kersverse danskampioenen

Delft – 05-07-2017 - Afgelopen weekend won het tango duo Carlos en Mirella (Joao Carlos Santos David en Mirella Ramona Santos David) het Europees tango kampioenschap 2017. De organisatie van Stadsbal Delft is trots en verheugd te kunnen melden dat deze kersverse kampioenen op 23 september hun opwachting maken tijdens de eerst volgende editie van het dansevenement in Theater de Veste. 

Hartstocht
“De passie waarmee zij de tango uitvoeren voel je in je hart. Het is ontroerend en hartstochtelijk om dit paar met hun grote bevlogenheid te zien dansen. Naast dat zij een show geven, waar ik nu al naar uit kijk, heeft Delft ook de kans om een workshop van dit paar mee te maken. Hierin leren de deelnemers de fijne kneepjes van deze prachtig dans”,aldus Bart Wesseling, directeur van Dansschool Wesseling. De Europese tango kampioenen hebben al meerdere titels op hun naam staan en mogen in augustus naar Buenos Aires om in het land van de Argentijnse tango mee te doen aan de wereldkampioenschappen. 

lees meer


Officiële opening van het Gemeenlandshuis

Delft, 4 juli 2017 - Het Gemeenlandshuis is de afgelopen anderhalf jaar ingrijpend verbouwd. Het eeuwenoude gedeelte is gerestaureerd waar nodig, duurzaam gerenoveerd en verbouwd. Het gebouw aan de Oude Delft/Phoenixstraat heeft nu moderne werkplekken voor alle medewerkers, ook voor degenen die in het verleden op tijdelijke locaties elders werkten. Op het voorplein waren een paar honderd medewerkers verzameld om de opening van Jaap Smit, Commissaris van de Koning, mee te maken. Dijkgraaf Van Haersma Buma refereerde aan 8 jaar geleden toen het waterschap in de rode cijfers belandde, maar dat bezuinigingen het tij deed keren.

De Commissaris onthulde met een goocheltruc een gedenksteen in de vernieuwde hal van het gebouw en burgermeester Marja van Bijsterveldt verschafte zich met een grote schaar toegang tot de Willem Alexandervleugel en hield daarna een toespraak. De Van den Bergevleugel werd geopend door de oude en de nieuwe jeugdgraaf. In de ingang van het Huyterhuis verscheen plotseling Jan de Huyter met zijn vrouw die tevreden rondkeken.Eind augustus zijn de inwoners van Delft welkom om het historische pand te bekijken.

lees meer

Pagina 8 van 67