Menu


Ouders minder streng bij alcoholgebruik kinderen

Delft – 16-06-2018 - “De trend dat ouders strenger worden bij het alcoholgebruik van hun kinderen lijkt gestopt te zijn.” Dat meldt dr. Nico van der Lely, kinderarts, onderzoeker en oprichter van de alcoholpoli van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft bij de presentatie van de onderzoeksgegevens alcoholvergiftigingen van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde over het jaar 2017. Uit dit onderzoek blijkt dat vorig jaar veel jongeren boven de 16 jaar toch toestemming kregen van hun ouders om te drinken. En dat één op de vijf ouders de teugels nog steeds laat vieren bij speciale gelegenheden, zoals oud en nieuw.

Alcoholvergiftiging neemt toe
Het aantal met alcoholvergiftiging opgenomen kinderen in de Nederlandse ziekenhuizen is in 2017 iets toegenomen ten opzicht van 2016. Het daadwerkelijke aantal vergiftigingen ligt waarschijnlijk hoger, omdat in 2017 minder ziekenhuizen hiervan melding hebben gedaan. De opgenomen kinderen zijn gemiddeld ruim drie uur buiten bewustzijn en hebben een gemiddeld alcoholpromillage van 1,99. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Van der Lely licht de trends toe: “We zien dat de verhoging van de leeftijd waarop alcohol verkocht mag worden naar 18 jaar en de NIX18 campagne ouders enorm bewust heeft gemaakt van de gevaren van alcoholgebruik. Dat tonen de cijfers ook aan. Gaf in 2011 25 procent van de ouders geen toestemming om te drinken, in 2017 deed 51 procent van de ouders dit. In 2016 was dit echter 56 procent, dus van een verdere toename is helaas geen sprake. Ook is het aantal opnames vorig jaar gestegen ten opzichte van 2016. De gemiddelde leeftijd van de opgenomen kinderen in de periode van 2007 tot en met 2017 gestegen van 14,9 naar 15,5.”

lees meer


TU Delf studententeam Forze wil naar de 24 uur van Le Mans

Delft – 16-06-2018 - Forze Hydrogen Electric Racing, het studententeam van de TU Delft, heeft enthousiast gereageerd op het nieuws dat de FIA en ACO een waterstofklasse willen introduceren in de 24 uur van Le Mans in 2024. Het team werkt al bijna elf jaar aan de ontwikkeling van een waterstofracewagen om de duurzame technologie te promoten. Ze vinden het dan ook fantastisch nieuws dat er een aparte klasse voor waterstofauto’s komt tijdens een van de belangrijkste races ter wereld/ Voor Forze is deelname aan Le Mans altijd een stille en onuitgesproken droom geweest, maar met de aangekondigde nieuwe regelgeving komt dit toch een stuk dichterbij. Welke technische specificaties de regels tegen die tijd voorschrijven is nog onvoorspelbaar. Het studententeam zal de ontwikkelingen nauw volgen en hard blijven werken aan hun auto. Ze hopen in 2024 dan aan de start van de 24 uur van Le Mans staan.

lees meer


Historisch tijdschrift Delft gered door Delfia Batavorum

Delft – 16-06-2018 – Het erfgoedtijdschrift Delf gaat door onder de vleugels van Delfia Batavorum. Ongeveer twintig jaar is het cultuurhistorisch magazine Delf verschenen als gemeenschappelijke uitgave van Erfgoed Delft, historische vereniging Delfia Batavorum en de Vereniging Vrienden van Het Prinsenhof. Door een reorganisatie bij de gemeentelijke diensten op het gebied van erfgoed dreigde dit hooggewaardeerde blad te verdwijnen. Delfia Batavorum vindt dat een historische stad als Delft niet zonder blad over het erfgoed kan en heeft daarom besloten Delf voort te zetten als blad voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van Delft en directe omgeving en voor ontwikkelingen op het gebied van het Delftse materiële en immateriële erfgoed.

lees meer


Afscheid wethouders

Delft – 15 juni 2018 - Aletta Hekker (D66), Ferrie Förster (STIP), Lennart Harpe (VVD) en Raimond de Prez (PvdA) zijn vertrokken als wethouder van het Delftse college. In een raadsvergadering op 13 juni j.l. sprak burgemeester Marja van Bijsterveldt elk van hen toe, waarbij hun verdiensten en eigenaardigheden nog eens voor het voetlicht kwamen.
De ex-wethouders hielden vanaf de katheder een afscheidsspeech, waarbij zij - soms emotioneel - iedereen bedankten die hen het intensieve werk mogelijk hebben gemaakt.
Na de bloemen en het uitreiken van de gemeentepenning aan sommigen sprak Aat Snaterse met Lennart Harpe en met Aletta Hekker. Woensdag 20 juni te horen bij Delft Centraal tussen 10 en 12 uur.
 

lees meer


TU-Delft Solar Boat Team kan geen snelheidspoging doen

Delft – 14-06-2018 – De poging van het TU-Delft Solar Boat Team om het wereldsnelheidsrecord voor zonneboten te verbreken aanstaande maandag 18 juni gaat niet door. De poging zou plaats vinden op de Willem-Alexander Roeibaan in Zevenhuizen. Grote schade aan de boot zorgt echter voor een kink in de kabel. Tijdens een testvaart afgelopen maandag is een draagvleugel van de boot afgebroken en is daardoor een scheur in de romp ontstaan. Het studententeam zal nu alles uit de kast moeten halen om de boot klaar te maken voor deelname aan de Solar Sport One-competitie. De eerst volgende race is op 22 en 23 juni in Purmerend.

lees meer


Kwantum internet wordt in Delft geboren

Delft – 14-06-2018 - Onderzoekers van QuTech, het quantuminstituut van TU Delft en TNO, zijn er als eersten ter wereld in geslaagd om kwantum-verstrengeling tussen twee kwantumchips sneller te genereren dan dat die verstrengeling verloren gaat. Dit opent de deur naar het verbinden van meerdere kwantum nodes en daarmee naar het eerste echte kwantum-internet. Wetenschappers over de hele wereld werken aan nieuwe methoden om een ‘unhackable’ internet te realiseren, een internet gebaseerd op kwantum verstrengeling - een onzichtbare kwantum mechanische verbinding - als netwerkkoppelingen. De grootste uitdaging is schaalvergroting naar grote netwerken die verstrengelde verbindingen delen met veel deeltjes en netwerkknooppunten. Over deze nieuwe innovatieve werk is nu gepubliceerd in Science magazine.

foto: QuTech

lees meer


Gemeenteraad positief over burgerinitiatief voor nieuw communicatie-medium

Delft – 14-06-2018 – De gemeenteraad heeft op woensdagavond 13 juni unaniem ingestemd met een motie van CDA en Christenunie om een onderzoek te doen naar haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuw communicatie-medium voor Delft. Dit plan was ingediend door twee Dekftenaren, Henk de Kat, voormalig redactiechef van de Delftse Courant  en communicatiedeskundige Stef Breukel.

De kern van hun plan is een door professionele journalisten gemaakte krant over het complete politieke gebeuren in de stad, elke week huis-aan-huis verspreid. Daaraan gekoppeld een website, bedoeld voor de digitale publicatie van die krantenartikelen. Bovendien wordt die site een discussieplatform, een verzamelplek waarop iedere Delftenaar en elke belangengroep een mening kwijt kan over alle politieke plannen in de stad. Het is de bedoeling dat door de gemeente een mediafonds wordt opgericht waarmee dit plan mogelijk wordt. Ook andere media zoals Stadsradio Delft zien mogelijkheden om samen te werken met een dergelijk nieuw medium.

Vandaag licht Henk de Kat de plannen toe in het programma Delft Centraal

lees meer


VVD pleit voor meer cameratoezicht

Delft – 13-06-2018 – De VVD in Delft komt na de recente ernstige gewapende aanslagen in de binnenstad van Delft  tot een oproep aan de gemeenteraad van Delft op om voor meer cameratoezicht te zorgen bij zowel belangrijke horeca-en uitgaansgebieden in de stad als bij de overige coffeeshops. VVD-gemeenteraadslid Dimitri van Rijn zegt dat zijn partij pal achter de doortastende aanpak van burgemeester Marja van Bijsterveld staat. Zij besloot om na de aanslagen in de Peperstraat en de Breestraat daar camera’s te plaatsen. Maar de VVD wil af van de stringente regels aangaande cameratoezicht en de burgemeester meer ruimte geven om sneller en ruimer  te reageren. “In het belang van de veiligheid mag geen enkel middel onbenut worden gelaten”, aldus Van Rijn. De VVD is van mening dat meer cameratoezicht op hotspots bijdraagt aan een versterking van het veiligheidsgevoel, een preventieve werking heeft en ook helpt daders op te sporen. 

lees meer


Drie verdachten aangehouden voor aanslagen in het centrum

Delft – 13-06-2018- Aan het eind van de middag heeft de politie gemeld dat er drie verdachten zijn aangehouden in verband met de recente schietincidenten in Delft. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij zowel de schietpartij in de Peperstraat, de ontploffing van handgraten in diezelfde straat en de Breestraat en de meeste recente schietpartij op de Beestenmarkt en de Molslaan. De politie heeft bovendien een zoeking gedaan in twee woningen in onze regio.

De drie verdachten zitten in alle beperkingen. Dat betekent dat ook de politie nog niet veel meer informatie kan verschaffen. Burgemeester Marja van Bijsterveldt noemt de aanhoudingen “ goed nieuws”.Politie en OM gaan door met hun onderzoek. Ik wacht die ontwikkelingen af en deze volg ik met zeer grote belangstelling” aldus de burgemeester.

lees meer


Opnieuw schietpartij in centrum Delft

Delft – 12-06-2018- De districtsrecherche in Delft is op zoek naar getuigen van een schietincident dinsdag 12 juni op de Beestenmarkt en de Molslaan. Twee panden raakten beschadigd voor zover bekend is er niemand gewond geraakt..
Omstreeks 04:30 uur kwam er een melding binnen bij de meldkamer dat er geschoten zou worden op de Beestenmarkt. De gewaarschuwde agenten troffen hulzen op straat aan. Verder zagen zij inslagen bij twee winkels in de Molslaan en de Beestenmarkt. De recherche startte direct een uitgebreid onderzoek. Het team Forensische Opsporing verricht ter plaatse een uitgebreid sporen onderzoek. Voor zover nu bekend is zijn er geen gewonden gevallen. Ook zijn buurtbewoners gehoord  en is gekeken naar beschikbare camerabeelden.

lees meer


Nieuw stadsbestuur in Delft

Delft – 04 juni 2018 – De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben een akkoord gesloten over de vorming van een nieuw stadsbestuur. De toekomst zonder aardgas moet worden voorbereid. De fiets moet het belangrijkste vervoermiddel worden, de kwaliteit van de zorg moet behouden blijven met extra geld voor armoedebeleid.En dat alles met een solide financieel beleid.
In de Burgemeesterskamer van het stadhuis ondertekenden de 5 fractievoorzitters het coalitieakkoord in aanwezigheid van de nieuwe wethouders. Aat Snaterse maakte een paar foto’s en had een gesprek met Frank van Vliet, fractieleider van GroenLinks, de grootste fractie in de Delftse gemeenteraad. Het gesprek is te beluisteren op woensdag 6 juni omstreeks 11.30 uur in Delft Centraal.

lees meer


Vrouwen domineren college Delft

Delft – 04-06-2018 - De onderhandelaars van de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben vandaag hun handtekening gezet onder een coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Ze noemen het akkoord: ‘De toekomst in uitvoering’.  De afspraken die de fracties hebben gemaakt, zijn neergelegd in een akkoord op hoofdlijnen. De koers die ze hebben uitgezet willen ze in de komende tijd verder uitwerken, in gesprek met de gemeenteraad en in samenwerking met de stad en de regio. Met drie vrouwelijke wethouders en een vrouwelijke burgemeester zijn de dames in de meerderheid in het nieuwe college.

Keuzes in beleid
De coalitie investeert in de stad, en houdt daarbij oog voor gezonde financiën, ook in de komende jaren. Een duurzame stad is een van de thema’s waar de nieuwe coalitie zich de komende vier jaar op richt, onder meer door Delft voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas en de stad te gebruiken als proeftuin voor duurzame innovatie. De fiets krijgt meer ruimte, met veilige en vlotte routes. Delftenaren worden verleid om de auto vaker te laten staan. De coalitie kiest voor de integrale ontwikkeling van kansrijke locaties in de stad; de ontwikkeling van de zone met station Delft Zuid, Schiehallen, Nieuwe Haven en Gelatinebrug krijgt voorrang. De coalitie stuurt op een gevarieerd woningaanbod in de stad, met meer (middel)dure huur- en koopwoningen, en vernieuwing in de sociale sector waarmee de slaagkans voor specifieke groepen verbetert. Delft investeert in het beheer van de openbare ruimte en heeft meer aandacht voor veiligheid en handhaving.

Op de foto: Een trotste Bas Vollebregt naast fractie voorzitter Michelle-Corten van STIP. 

lees meer


EVA-team houdt veroordeelde man (38) aan

Delft – 04-06-2018 - Politiemensen van het EVA-team - EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften -  hebben dit weekend  op de Beethovenlaan een 38-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aangehouden. De man die was veroordeeld voor zware mishandeling en poging tot doodslag moet nog een gevangenisstraf van 136 dagen uitzitten.

Actief opsporen en aanhouden veroordeelden
Het zogenoemde EVA-team van de politie spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf, en houdt deze aan. Hoewel de prioriteit van het team ligt bij het opsporen van mensen die zijn veroordeeld voor een gevangenisstraf, kunnen ook mensen die zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoedingsmaatregelen of hoge geldboetes rekenen op een bezoek van het team.

lees meer


Benefietconcert Marije Weenink en Daniël van der Hoeven.

Delft – 04-06-2018 – Fluitiste Marije Weenink en pianist Daniël van de Hoeven geven vrijdag 8 juni een benefietconcert in de VAK. De opbrengst van het concert, dat begint om 20:00 uur,  wordt geheel besteed aan het realiseren van optimale faciliteiten voor cursisten en docenten in OPEN. Het nieuwe pand aan het Vesteplein waar De VAK na de zomervakantie 2018 in gehuisvest is. De toegangsprijs is €10,- incl. een drankje in Grandcafé Verderop.

lees meer


Piet-Hein Daverveldt benoemd tot dijkgraaf

Delft – 01-06-2018 - Met ingang van 1 juni 2018 is Piet-Hein Daverveldt bij Koninklijk Besluit benoemd tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 4 juni vindt de officiële installatie plaats door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Dit gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst van de verenigde vergadering in het Gemeenlandshuis te Delft. 

Piet-Hein Daverveldt kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan: “Met 1,2 miljoen inwoners is het werkgebied van Delfland een van de meest dichtstbevolkte en dichtbebouwde regio’s van Nederland. Klimaatadaptatie en verduurzaming zijn vraagstukken die ik graag samen met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, andere overheden en inwoners aanga. De komende periode staat vooral in het teken van kennis maken: met de kerntaken van het waterschap en de bestuurlijke omgeving waarin ik ga opereren

lees meer


Coalitieakkoord voor Delft bereikt

Delft – 01-06-2018 - De fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA hebben vandaag een coalitieakkoord bereikt voor de periode 2018-2022. Op maandag 4 juni ondertekenen de onderhandelaars het akkoord, waarna ze het aanbieden aan de gemeenteraad. De onderhandelaars hebben in de afgelopen weken samen afspraken gemaakt over het beleid dat ze in de komende vier jaar willen gaan voeren.

Het nieuwe college krijgt vijf wethouders. De kandidaten namens de coalitiepartijen zijn Stephan Brandligt (GroenLinks), Bas Vollebregt (STIP), Martina Huijsmans (D66), Hatte van der Woude (VVD) en Karin Schrederhof (PvdA).

lees meer


Demonstraties bij Flood Proof Holland

Delft - 31 mei 2018 - Ten zuiden van de campus van TU Delft, vlak langs de A13, ligt Flood Proof Holland. Dat is een unieke testlocaties voor innovatieve waterkeringen. Op 31 mei stond de kennisuitwisseling op het gebied van waterveiligheid centraal, georganiseerd door het ministerie van Defensie, Waterschappen en Rijkswaterstaat in samenwerking met de TUDelft. De effectiviteit van verschillende opstellingen werd getest tijdens een wedstrijd tussen ploegen van studenten en een scholierenteam uit Voorburg.
Aat Snaterse was getuige van de waterkeringwedstrijd en vroeg commentaar aan majoor Aarnout Mijling van de Genietroepen en aan Bas Kolen, onderzoeker aan de TU. Woensdag 6 juni te horen bij Delft Centraal, tussen 10 en 12 uur.

lees meer


Ionica Smeets Alumnus van het Jaar 2018 van de TU Delft.

Delft – 30-05-2018. Wiskundige en Hoogleraar wetenschapscommunicatie Ionica Smeets is verkozen tot Alumnus van het jaar 2018. Dat besloot de jury bestaande uit Tim van der Hagen (voorzitter College van Bestuur TU Delft) en Michael Weisbrun (voorzitter Universiteitsfonds Delft), op voordracht van de Delftse facultiet EWI, waar Ionica Smeets in 2005 afstudeerde in de Technische Wiskunde. De universiteit heeft grote waardering voor de toegankelijke, effectieve en vaak geestige manier waarop Ionica Smeets zich inzet om de kloof tussen wetenschap en maatschappij te verkleinen. De uitreiking vindt plaats op donderdag 7 juni, op de TU Delft for life Xperience day. Ionica Smeets houdt op die dag tevens een presentatie over hoe ingenieurs effectiever kunnen communiceren. De dag is onderdeel van het International Festival of Technology 2018.

lees meer


Cantatedienst in Oude Kerk goed bezocht

Delft – 29-05-2018 – Op zondag 6 september is er in de Oude Kerk in Delft weer een cantatedienst. Het gaat goed met de diensten, want de afgelopen cantatedienst werd goed bezocht. Deze keer werden het eerste en tweede deel 2 van de feestelijke cantate ‘Höchsterwünschtes Freudenfest, BWV 194 uitgevoerd De Federatie van Delftse Zangkoren meldt dat er twintig procent meer bezoekers waren. Toch is men bij het Bachkoor Delft nog niet echt tevreden. De dirigent van het Bachkoor Mark Tempelaars roept de Bach liefhebbers op om toch vooral naar de cantatedienst te komen.

Foto Leo Veldmuis 

lees meer


Irish Pub Festival in Delft.

Delft – 29-05-2018. Het Irish Pub Festival heeft vaste grond onder de voeten gekregen in Delft. Komende vrijdag, 1 juni, kan men in zeven kroegen weer genieten van Ierse livemuziek in al haar vormen. Gezelligheid staat voorop en de toegang is gratis.

Jaarlijks reizen veel mensen af naar Dublin om naar de Temple Bar Area te gaan. Hèt uitgaansgebied van Dublin waar vaak van de vroege middag tot laat in de avond een ruime keuze aan live muziek is. ‘Dit willen we ook graag in Delft creëren’, aldus Noel Shannon, organisator van het Irish Pub Festival. Delft heeft een mooi plein en smalle straatjes. Het publiek kan zich makkelijk van kroeg naar kroeg verplaatsen. Het programma:
Stadscafé De Waag - The  Shannons

Grandcafé De Sjees - Raglan Roadworks
Café Huug - Boxin' the Vox
Tierneys Irish Pub - The Westport Two
‘t Proeflokaal - De Lowland Paddies
Café Ruif - Croí
Cafe Tango - Darren Byrne

lees meer

Pagina 8 van 91