Menu


Lunchpauzeconcert met klassiek gitaarspel

Delft 14-11-2019 – Dinsdag 18 november spelen Leonardo Palacios en Paul Pleijsier klassiek gitaar tijdens het maandelijkse lunchpauzeconcert. De VAK-docenten spelen diverse stukken zoals de 'Beatlerianas' van de Cubaan Leo Brouwer en het 'Divertimento' van Andrés Segovia, een zelden gehoord muziekstuk in Spaans/Franse stijl. Verder brengen de gitaristen elk een eigen bewerking ten gehoren. Je kunt het lunchpauzeconcert bijwonen van 12:45-13:30 uur bij De VAK in OPEN.

Leonardo Palacios en Paul Pleijsier hebben beiden een grote liefde voor het klassieke gitaarspel. Beiden studeerden op het Koninklijk Conservatorium en beiden zijn gitaardocent bij De VAK. Leonardo komt uit Montevideo, Uruguay, een land met een rijke gitaarcultuur, terwijl Paul 'gewoon' uit Den Haag komt. Ze spelen voor het eerst samen als duo. 

lees meer


Tentoonstelling voorspellende talenten van ontwerpers

Delft - 14-11-2019 -  Vandaag opent een nieuwe tentoonstelling in de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de Technische Universiteit Delft. ‘Designed for our Future’ - de jubileumtentoonstelling van de faculteit - toont het werk van 16 toekomstgerichte afstudeerprojecten, opgegraven uit het archief van de faculteit en tentoongesteld naast 16 producten die later op de markt kwamen.

Deze tentoonstelling toont de vaardigheden van Delftse ingenieursstudenten die zijn opgeleid om de revolutie van technologie te matchen met de evolutie van mensen. Met andere woorden, de technologische ontwikkelingen te benutten om te voorzien in de toekomstige behoeften van mens en maatschappij. Het idee voor de tentoonstelling ontstond toen universitair docent Jasper van Kuijk zijn eigen studentenarchief opruimde en een interactieve demo ontdekte die hij had gemaakt - niet ongelijk aan huidige dagtaxidiensten zoals Uber. “Ik dacht dat het misschien leuk zou zijn die avant la lettre-ontwerpen te verzamelen en dat vreemde gevoel verder te verkennen wat je krijgt wanneer je een voorspelling van lang geleden ziet die eng nauwkeurig blijkt te zijn´. De tentoonstelling vergelijkt studentenprojecten met ontwerpiconen, waaronder de Tesla Model 3, de VanMoof Electrified e-bike en de iPod Nano. Hoewel de overeenkomsten tussen sommige projecten en de succesvolle producten opvallend zijn, beweert de tentoonstelling niet dat deze succesvolle producten in Delft zijn begonnen. In plaats daarvan wijst het op de verschillen en onthult iets van het lange en kronkelige pad van innovatie. Van Kuijk: “Een idee of conceptueel ontwerp is slechts het begin van het lange en zware innovatieproces. Alleen al goede massaproductie kan juist moeilijker zijn dan raketwetenschap.”

lees meer


Digital Operations Centre is van start

Delft – 14-11-2019 - Afgelopen week vond in Delft de kick-off van het ‘’Digital Operations Centre’’. In het Digital Operations Centre van ROC Mondriaan wordt gewerkt aan de professional van de toekomst in de high tech en ICT-sectoren. Digital operations gaat over het digitaliseren van alle werkprocessen binnen het bedrijf: van data tot product. Belangrijkste doel van het centrum is ervoor te zorgen dat de huidige technische mbo opleidingen een (nog) grotere ICT component gaan bevatten. Denk aan toepassingen als Internet of Things ( IoT), smart maintenance, cyber security. Tijdens de kick-off spraken alle partners uit onderwijs en bedrijven met elkaar af hierin samen te werken.

lees meer


Fietspad Hooikade dicht op vrijdag en zaterdag

Delft – 14-11-2019 - De komende maanden wordt het fiets- en voetpad tussen de Hooikade en de stationsfietsenstalling verschillende keren op vrijdag en zaterdag afgesloten. De tijdelijke afsluitingen zijn nodig om de gevel van The Student Hotel te kunnen monteren. De eerste afsluitingen vinden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 november.

Vorige week is de beschermingsconstructie langs het fiets- en voetpad afgerond. Daarmee kan de route langs The Student Hotel tijdens het grootste deel van de bouw open blijven. Bij het aanbrengen van de gevel moet het verkeer alsnog worden gestremd. Dit gaat namelijk gepaard met het hijsen van grote en zware gevelstukken over het fietspad. Omdat de stremming bij elke hijsbeweging langer dan twintig minuten duurt, wordt het fiets- en voetpad op deze dagen afgesloten. Dit gebeurt alleen op vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 uur, om hinder op de drukste momenten te beperken.

lees meer


Win het Gouden Boekje Isabella Boem en schilder Pieter de Hooch

Delft – 12-11-2019 - In Delft Centraal is op woensdag 13 november Diana Pereira van Museum Prinsenhof te gast. Zij komt vertellen hoe kinderen de prachtige tentoonstelling ‘Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw van Vermeer”  beleven. Pereira zal morgen in de uitzending tussen 10:00 en 12:00 het speciaal voor de tentoonstelling geschreven boekje “Isabella Boem en de schilder Pieter de Hooch” verloten onder de luisteraars. Luister morgen naar de uitzending en hoor hoe je het door Margje en Sjoerd Kuyper geschreven Gouden Boekje kunt winnen.

Boem is een enorme knal
Op twaalf oktober 1654 klinkt er een enorme knal in de stad Delft. Zo hard, dat je hem op het eiland Texel kunt horen. Delft trilt en beeft en ruiten rinkelen en breken. En tussen het puin, in die wolken roet en rook, zit een meisje in een
kinderstoel. Ze zit daar en ze eet een appel en ze zegt: "Boem.” De buren van schilder Pieter de Hooch ontfermen zich over haar. Ze noemen haar Isabella. Isabella Boem!
Als Isabella groter is, vraagt ze oompje Pieter hoe de stad eruitzag voor de knal. Dat weet bijna niemand meer. Dat brengt hem op een idee. "Isabel,” zegt hij, "ik ga alleen nog maar Delft schilderen. Als jij een omaatje bent en je
kleindochter vraagt hoe Delft eruitzag toen jij een meisje was, dan kun je haar mijn schilderijen laten zien”.

lees meer


Gemeenteraadsvergadering 07 november 2019

De besluitvorming over de Programmabegroting 2020-2023 vond in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 november plaats. Er kwam een stortvloed aan moties op tafel. Hoe beoordeelt Bert van der Woerd van de CU de Programmabegroting en hoe liep het af met de motie over lokale journalistiek? De burgemeester ging in op deze motie. Zij adviseerde om te wachten met het reserveren van geld in de begroting totdat een er een handreiking komt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na aandringen van het CDA, de ChristenUnie en Onafhankelijk Delft, deed zij het voorstel om een bedrag op te nemen in de Kadernota van 2020 of desnoods in de begroting van volgend jaar. Daarop kondigde Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft aan, namens alle voorstanders van over lokale journalistiek, dat de motie werd ingetrokken.
Het gesprek met Bert van der Woerd is te horen op woensdag 13 november tussen 10 en12 uur bij Delft Centraal. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

 

lees meer


Volgende stap op weg naar plan Prinsenhof

Delft -  07-11-2019. Het proces voor de ontwikkeling van het Prinsenhof komt in een volgende fase. De gemeente laat de toekomstvisie voor het Prinsenhofgebied verder uitwerken in een meer gedetailleerd ontwerp. Dit is nodig om een betrouwbare raming te maken van de kosten, waarop het gemeentebestuur keuzes kan maken. Een betrouwbare raming is een voorwaarde om een besluit te kunnen nemen over de hoogte van de investeringen in het Prinsenhof. Het college wil daarom nu eerst een ontwerp laten maken. Het gaat om de variant die de inhoudelijke visie van het museum mogelijk maakt en waarbij ook de buitenruimte wordt betrokken. Als duidelijk is welke investeringen nodig zijn, kunnen college en gemeenteraad vervolgens bepalen wat de omvang van het project precies wordt. Het college wil in de eerste maanden van 2020 een voorstel aanbieden aan de raad voor het ontwerpproces. Ook in die ontwerpfase wil het college de stad blijven betrekken. Naar verwachting kan er in de tweede helft van 2021 een definitief ontwerp liggen. Op basis daarvan kan de raad beslissen.

 

lees meer


Proef afval inzamelen

Delft - 04 november 2019

De gemeente wil zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken. Zij doet daarom een proef met een alternatieve oplossing voor het scheiden van afval. Wethouder Martina Huijsmans van Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Dienhstverlening gaf het startsein op de Markt. Zij reed hoogstpersoonlijk met een elektrisch aangedreven bakfiets naar een woning om het gescheiden afval in ontvangst te nemen. De bakfietsen zijn van het bedrijf InzamelHelden van Dion Blijlevens en Tom Ruijmgaart die grote mogelijkheden zien voor de afvalscheiding in de binnenstad van Delft.
Aat Snaterse sprak de enthousiaste ondernemers en keek toe hoe Martina de bakfiets de Markt op reed om de afvalzakken op te halen. En vroeg natuurlijk aan haar hoe het ritje was bevallen.
Woensdag 6 november te beluisteren bij Delft Centraal tussen 10 en 12 uur. Herhaling tussen 17 en 19 uur.

lees meer


Veel belangstelling voor plaatsen nieuwe brugdelen

Delft – 02-11-2019 – Vandaag zijn onder grote belangstelling van vele Delftenaren de nieuwe brugdelen van de Sint Sebastiaansbrug geplaatst. Twee hijskranen van veertig meter hoog hebben de delen die elk 500 ton wegen op hun plaatst gezet. De nieuwe brugdelen kwamen per boot vanuit Friesland via het Amsterdam-Rijnkanaal naar Rotterdam. Daar zijn de brugdelen op een zogeheten schuinstelling geplaatst en onder de Giessenbrug door naar Delft gebracht. Tijdens het monteren van de nieuwe brugdelen was de vaarweg bij de Sint Sebastiaansbrug afgesloten. Voor automobilisten, fietsers en voetgangers waren er omleidingsroutes. De werkzaamheden aan de Sebastiaansbrug zijn dagelijks live te volgen via webcams. De Sebastiaansbrug wordt vernieuwd in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Delft.

lees meer


Noem het maar liefde’ wint Delftse toneel publieksprijs

Delft – 01-11-2019 – Vanavond ontvangt Toneelgroep Maastricht voor hun de voorstelling ; Noem het maar liefde’ de Delftse Kijker, de toneelprijs van Theater de Veste. Dat is een publieksprijs die sinds 1997 per seizoen wordt uitgereikt aan de beste toneelvoorstelling volgens de Delftse theaterbezoekers. ‘Noem het maar liefde’ van Toneelgroep Maastricht werd dit seizoen verkozen tot de beste voorstelling. Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen in een speciaal door Ilja Leonard Pfeijffer geschreven toneeltekst.  De voorstelling die in april in Theater de Veste voor een nagenoeg uitverkochte zaal speelde, werd eerder in de pers ook al lovend ontvangen. ‘Noem het maar liefde’, een regie van Michel Sluysmans speelt zich af in een hotel. In songs en scènes worden ontmoetingen geschetst tussen uiteenlopende personages van jong tot oud, van rijk tot arm. Maar hoe verschillend ze ook zijn, er is één ding wat hen bindt: allemaal snakken ze naar de echte liefde. Het Delftse toneelpubliek viel als een blok voor de voorstelling en gaf de hoogste score van alle toneelvoorstellingen die in seizoen 2018-2019 te zien waren.

lees meer


Ook in 2019 is er weer een schaatsbaan in Delft.

Delft – 01-11-2019 – Ook dit jaar kan er weer volop geschaatst worden in Delft. In december komt op dezelfde locatie als vorig jaar weer een schaatsbaan: de campus van de TU Delft. Op vrijdag 6 december gaat de baan op en tot en met 4 januari 2020 is er weer ruim baan voor schaatsplezier. Je vindt de baan van Winters Delft bij X TU Delft aan de Mekelweg 8-10. Dat is vlak bij het viaduct van de Kruithuisweg daar waar anders de studenten komen sporten kunnen nu de ijzers worden onder gebonden.

lees meer


Haal je gratis boek op in de bibliotheek

Delft - 31-10-2019 – Voor leden van de bibliotheek ligt er vanaf 1 november die hele maand een gratis boek voor je klaar. Om het lezen te bevorderen wordt elk jaar op die manier een boek gratis verspreid. Dit jaar ligt een bloemlezing van natuurverhalen van de fantastische schrijver Jan Wolkers op je te wachten. Het heet ‘Winterbloei’. Het is de  nieuwe editie van Nederland Leest, het jaarlijkse leesbevorderingsevenement van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Ronald Giphart verzorgde het voorwoord in het geschenkboek van Jan Wolkers. De natuur is voor Wolkers altijd de belangrijkste inspiratiebron geweest. In de natuur kon hij zijn angsten bezweren en scheppen door die te tekenen, schilderen en vast te leggen in wat hij schreef

lees meer


Mogelijk environmental DNA (eDNA) inzetten bij beschermingen oppervlaktewater

Delft – 31-10-2019 - Delfland onderzoekt de mogelijkheid om op basis van environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater. Deze innovatieve techniek kan mogelijk helpen bij het terugdringen van lozingen en lekkages en zo bijdragen aan een betere waterkwaliteit in ons gebied. Samen met partners werkt Delfland hard aan om het water in haar gebied schoner te krijgen. Op veel plekken zitten er nog teveel chemische stoffen en voedingsstoffen in, vanuit onder meer de kassen en de landbouw. Van de vervuilingen die Delfland vindt, is het vaak niet mogelijk precies aan te geven van welk bedrijf deze afkomstig zijn. 
Om daar meer grip op te krijgen, doet men nu onderzoek naar de mogelijkheden om met environmental DNA (eDNA) de bron op te sporen. De eDNA-methode gaat ervan uit dat bij elke lozing of lekkage ook DNA in het water komt van het gewas dat in de betreffende kas wordt gekweekt. 
Als blijkt dat de methode werkt, dan kan deze in de praktijk worden ingezet. Als de bron van de vervuiling kan worden achterhaald, dan kan Delfland samen met de betreffende ondernemer herhaling voorkomen.

lees meer


Keuzevrijheid voor behandeling prostaatkanker belangrijk voor mannen

Delft, 31-10-2019 – Na de diagnose prostaatkanker zoeken mannen veelal zelf naar een behandelcentrum of ziekenhuis die het beste aansluit bij hun behoeften. Het doorverwijsadvies van de huisarts is in hun keuze niet per definitie leidend. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft, dat werd uitgevoerd onder 1.067 mannen van 55 jaar en ouder in Nederland. Voor bijna vier op de tien mannen (37%) is het advies van hun huisarts niet doorslaggevend. Ook de behandelresultaten van het ziekenhuis of centrum en de wachtlijsten voor behandeling spelen een belangrijke rol bij kun keuze.

Movember
Het onderzoek naar de ‘keuzevrijheid van mannen na de diagnose prostaatkanker’ werd uitgevoerd in het kader van ‘Movember.’ In deze maand staan aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal. Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mannen in Nederland de diagnose. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren toenemen. Om meer inzicht te krijgen over hoe Nederlandse mannen bij wie prostaatkanker is geconstateerd hun keuzes maken, voerde het Reinier Haga Prostaatkankercentrum het onderzoek uit. Met de uitkomsten wil het expertisecentrum patiënten nog beter helpen en begeleiden.

lees meer


Toeristenbelasting in Delft ruim boven landelijk gemiddelde

Delft – 31-10-2019 – Reisaanbieder Vakanty.nl heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van toeristenbelasting in ons land. Daaruit zou blijken dat toeristen die een nachtje verblijven in een hotel in Delft een relatief hoge toeristenbelasting betalen bovenop de kamerprijs. Voor een gemiddelde hotelovernachting berekent de gemeente Delft een belasting van €2,95. Dit is een groei van 1,7% ten opzichte van vorig jaar toen de toeslag nog €2,90 per nacht was. “Dit blijkt uit ons onderzoek van de gegevens van COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden)”, zegt Hans Kisteman van Vakanty.  “De logiesbelasting in Delft van €2,95 is fors hoger dan de gemiddelde toeristenbelasting in de rest van Nederland (€1,38 per nacht) en ook hoger dan het gemiddelde in de provincie Zuid-Holland (€1,42 per nacht)”, zegt Kisteman verder. De duurste gemeente in de provincie Zuid-Holland is Rotterdam met een toeristentax van €7,01 per persoon per nacht. 60 Nederlandse gemeentes heffen helemaal geen toeristentax. 

lees meer


René Jacobs verkoopt 500ste schilderij

Delft – 29-10-2019 - Toen beeldend kunstenaar René Jacobs in 2006 zijn galerie annex atelier voor het publiek opende had hij niet kunnen bevroeden dat hij 13 jaar later zijn 500e schilderij in Delft zou verkopen. Deze week werd deze unieke mijlpaal echter bereikt. Het verkochte schilderij is een werk dat hij in opdracht van de pianist Jeroen van Veen maakte. Het is een oud schilderij uit de jaren veertig van de kerk van Culemborg, waar René Jacobs op de achtergrond de fabrieken van Pernis heeft geschilderd en op de voorgrond de auto van de pianist. Het is niet toevallig dat de 500e een werk uit zijn ‘Intervention’ serie is. Deze serie bestaat uit oude, bestaande schilderijen waar René de huidige tijd in schildert door er containerschepen, fly-overs, fabrieken, cruiseschepen, rosse buurten, elektriciteitsmasten of Mac Donalds filialen aan toe te voegen. Het is werk dat zowel in het binnen- als buitenland goed verkoopt omdat het herkenbaar is in alle delen van de wereld en zijn humor een taal spreekt die de grenzen van nationaliteit en cultuur overstijgt.

Werk hangt in 30 landen 
René Jacobs heeft in het verleden in Rotterdam Economie gestudeerd en heeft in de jaren negentig als management accountant bij een multinational gewerkt. Aan deze tijd heeft hij een obsessie voor getallen overgehouden. Op een spreadsheet houdt hij nauwgezet alle relevante informatie bij over alle werken die hij ooit heeft gemaakt, zoals de titels, de afmetingen, de prijzen en waar de schilderijen naar toe zijn gegaan. Zo heeft hij in 13 jaar 576 werken gemaakt waarvan er nu dus exact 500 verkocht zijn. Zelfs het aantal vierkante centimeters wordt nauwkeurig gearchiveerd; de teller staat op 2.762.846 cm2. De werken hangen in 30 verschillende landen. De grote verspreiding van zijn werk is volgens de kunstenaar vooral te danken aan grote verscheidenheid aan toeristen die ieder jaar Delft bezoeken en daarbij langs zijn galerie zijn gekomen.

lees meer


Reinier de Graaf schenkt kunstcollectie aan Museum Prinsenhof

Delft – 27-10-2019 - Het Reinier de Graaf Ziekenhuis schenkt 47 kunstvoorwerpen uit zijn collecie aan Museum Prinsenhof.. Met deze stukken kan het museum het verhaal van de stad Delft nog beter vertellen. De schenking is afkomstig uit de collectie van de Jonkvrouwe Ricardis Stichting van het ziekenhuis. Ze bestaat voor het grootste deel uit Delfts aardewerk, maar ook enkele meubels en glaswerk. Woensdag 23 oktober nam museumdirecteur Janelle Moerman de schenkingsovereenkomst in ontvangst van directievoorzitter Carina Hilders van het ziekenhuis. Een deel van de voorwerpen is te zien voor bezoekers van het museum. Museum Prinsenhof Delft en Reinier de Graaf gaan hiermee een langdurige samenwerking aan. Het museum doet ook iets terug, want als dank krijgen de medewerkers van het ziekenhuis vanaf maart 2020 gratis toegang tot het museum. Docenten van het museum doen ook iets terug. Zij geven het komend najaar twee lezingen over de Gouden Eeuw. Dat doen ze aan patiënten van het Reinier de Graaf Ziekenhuis en bewoners van revalidatiecentrum Pieter van Foreest.

 Foto: Marco Zwinkels

lees meer


Foto expositie in Stadskantoor

Delft – 26-10-2019 - De landelijke Fotobond bestaat bijna honderd jaar en organiseert voor het eerst een grote landelijke expositie: in het Delftse stadskantoor. Op deze expositie zijn de foto's van de drie grote nationale wedstrijden te zien: Foto Nationaal 2019, Foto Individueel 2018 en 2019 en de Bondsfotowedstrijd 2019. De expositie bestaat uit zo'n 120 foto’s en is te zien in het stadskantoor aan Stationsplein 1. Vandaag, zaterdag 26 oktober, openen de wethouder Cultuur Bas Vollebregt en Oege Lam namens de Fotobond de tentoonstelling. Daarna zijn de foto's nog tot 7 januari 2020 te zien tijdens kantooruren. Op zaterdag 2 november is een extra openstelling: van 10.00 tot 17.00 uur.

Route en wedstrijd
De Fotobond heeft ook een fotoroute door fotogeniek Delft uitgezet, samen met de Delftse fotoclub FC59. De route van deze wandeling krijgt u op de expositie uitgereikt. Daarnaast schrijft de Fotobond een fotowedstrijd uit, met het thema: ‘De parel en het meisje’. Tussen 26 oktober en 15 december kunt u maximaal twee foto’s per persoon (jpg-bestand van maximaal 16 Mb) via Wetransfer sturen naar delftseparel@ziggo.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De winnaars krijgen bericht via de mail. Wie weet wint u de hotelovernachting met ontbijt voor twee personen in Delft, het jaarabonnement op Shutr of het jaarabonnement op Zoom!

lees meer


Het wordt weer wintertijd

Delft – 26-10-2019  - Het wordt weer wintertijd. Dat betekent dat de klok vannacht weer een uur achteruit gaat. Om 3.00 uur vannacht gaat de klok terug naar 2.00 uur. Dat betekent dus dat je een uurtje langer kan slapen.  Wie weet is het wel de laatste keer dat we de klok moeten verzetten, want de Europese Commissie wil er wel vanaf. Nederland is nog niet zover en wil uitstel van het plan. Dat geldt voor de meeste EU-landen. Zij  zien een snelle afschaffing niet zitten en besloten dat het in ieder geval niet voor 2021 gebeurt. Volgens de Europese Commissie mag ieder EU-land zelf kiezen voor permanente zomer- of wintertijd. Ons land weegt nog de voor- en nadelen af en wil "zoveel mogelijk" dezelfde tijd aanhouden als buurlanden.

lees meer


Toekomstvisie Prinsenhofgebied

Delft - 23-10-2019 - De werkgroep, die een toekomstvisie voor het Prinsenhof en zijn omgeving op papier zette, organiseerde een stadsgesprek in het Prinsenkwartier. Kunsthistorica Joseé Claassen, lid van de werkgroep, presenteerde de visie op basis van één sjabloon met drie scenario’s. Na een korte rondleiding over het plein en door de tuin volgde er een levendige discussie tussen de aanwezigen in de zaal met werkgroepsleden en een paar deskundigen. De tuin bleek een gevoelig punt. Waar komt de entrée en het museumcafé? Hoe kan het klimaat worden verbeterd? Wat worden de functies van de Waalse Kerk en de Van de Mandelezaal?
Het wordt nu een zaak van ‘tekenen en rekenen’. Eén of meerdere architecten zullen de restauratie van het museum en haar buitenruimte moeten ontwerpen, terwijl het gemeentebestuur de kosten zal moeten aangeven. Wie weet vòòr het einde van dit jaar.
Aat Snaterse kreeg uitleg van Joseé Claassen. Dit gesprek is te beluisteren op woensdag 30 oktober bij Delft Centraal tussen 10 en 12 uur. Herhaling: tussen 17 en 19 uur.

lees meer

Pagina 9 van 114