Menu


TU Delft zoekt mensen met een lichte beroerte of TIA voor evenwicht onderzoek

Delft – 27-04-2018 - De TU Delft en het Radboud UMC in Nijmegen doen samen onderzoek naar de lange termijn effecten van een lichte beroerte en TIA op het evenwicht. Veel Nederlanders leven met evenwichtsproblemen ten gevolge van een beroerte. Mensen merken dat ze na een lichte beroerte en/of TIA problemen hebben met het evenwicht en dat ze na de beroerte/TIA vaker vallen. Met het onderzoek willen we beter leren begrijpen hoe de handhaving van het evenwicht precies werkt, hoe het evenwicht samenhangt met het risico om te vallen en of er objectievere testen zijn om het evenwicht te meten. Uiteindelijk zullen de resultaten gebruikt worden om te bepalen welke mensen mogelijk baat hebben bij evenwichtstraining. Voor het onderzoek worden deelnemers gezocht die ten minste 6 maanden geleden een lichte beroerte of TIA hebben gehad en daarbij uitvalsverschijnselen en/of spierzwakte in het been hebben ervaren. Deelnemers ondergaan voor het onderzoek testen in zorginstelling Pieter van Foreest. Daarnaast houdt iedere deelnemer 4 keer een week lang bij hoeveel hij/zij beweegt in het dagelijks leven met behulp van een soort stappenteller.

lees meer


Gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers maken afspraken over ontwikkeling Schieoevers

Delft – 27-04-2018 - De gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers. Op maandag 16 april ondertekenden wethouder Ferrie Förster en voorzitter Nils Eekhout van Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) een convenant om de samenwerking te onderstrepen.

Afspraken
De gemeente Delft heeft hoge ambities voor bedrijventerrein Schieoevers-Noord. In 2030 is het noordelijke deel van het huidige bedrijventerrein getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied, waar tegelijkertijd gewoond, gewerkt én gerecreëerd wordt. Schieoevers-Zuid moet een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein worden: het juiste bedrijf op de juiste plek.

lees meer


Delftse jongeren weten wat ze willen voor Delft

Delft – 27-04-2018 - Sportvelden met verlichting opgewekt door zonnepanelen, speciale hondenpoepprullenbakken en trambanen die voor de veiligheid en besparing van ruimte boven de normale wegen worden aangelegd. Een greep uit de ideeën die de groep 8 leerlingen van basisschool de Bonte Pael hebben voor Delft. Zij waren woensdag 25 april de eerste jongeren die met de gemeente meedachten over de Omgevingsvisie voor Delft. De Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van de gemeente op de fysieke leefomgeving.

Kick-off bijeenkomst 
De leerlingen gingen tijdens de bijeenkomst op een creatieve manier aan de slag met de vraag wat zij willen voor Delft als het gaat om de thema’s ‘buiten zijn’, ‘leuke dingen doen in de stad’ en ‘vervoer’. Op een grote plattegrond van Delft gaven de kinderen bijvoorbeeld aan waar zij genieten van de natuur, waar ze sporten en wat ze missen in de stad.

Foto: Erwin Dijkgraaf

lees meer


Bierrondvaart door Delft

Delft – 27-04-2018 - Op zondag 6 mei a.s. organiseert Bierhistorie Delft en de Rondvaartboot Delft i.s.m. café Boterhuis een Bierhistorische rondvaart door de grachten van Delft, dit in het kader van de week van het Nederlandse bier.
De bierrondvaartboot vertrekt om 17:00 uur vanaf de Koornmarkt 113. Onderweg wordt vertelt hoe vroeger bier in Delft gebrouwen werd. De bierboot vaart langs oude brouwerijen en gebouwen waar in vroeger tijden ambachten gevestigd waren die te maken hadden met de brouwnijverheid. Onderweg worden drie verschillende Delftse historische bieren geserveerd. Na de biertocht is er een bierdiner bij het Boterhuis aan de Markt.

lees meer


SeniorWeb organiseert Workshop Slimme telefoons

Delft – 27-04-2018 – Wat kun je nog meer met een mobiele telefoon dan bellen? Docent Jan van Ruijven van het SeniorWeb legt op een workshop over ‘slimme telefoons’ uit wat je allemaal moet weten. Van uitleg over de aanschaf tot aan het gebruik van de vele mogelijkheden van een dergelijke telefoon. Alles komt aan de orde in de workshop op woensdag 16 mei in het leslokaal in activiteitencentrum De Wipmolen aan de Prof. Krausstraat. Het gaat over elk merk telefoon. Wat is het, wat kun je ermee, waarom zijn ze nuttig en soms zelfs leuk. De workshop begint om 09:30 uur en duurt een uur.

lees meer


Vrachtverkeer taboe op nieuwe Sebastiaansbrug

Delft – 26-04-2018 – Het college van B&W van Delft heeft besloten dat de Sint Sebastiaansbrug  als die is vernieuwd toch gesloten blijft voor vrachtverkeer. De nieuwe brug is wel geschikt voor zwaar vrachtverkeer, maar wordt er toch niet voor opengesteld. Met dit besluit komt het college tegemoet aan de wensen in de stad.

In 2008 besloot het gemeentebestuur zwaar vrachtverkeer op de brug te verbieden, dit vanwege de toestand van de brug. Eind dit jaar begint de bouw van de nieuwe brug. En al is de nieuwe brug geschikt voor zwaar vrachtverkeer, hij wordt er niet voor opengesteld.

Foto: Hendrik Ploeger

lees meer


Bouw Bethelpark start volgend jaar

Delft – 26-04-2018 – Er komt een mix van ruim 300 sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen op het terrein aan de Reinier de Graafweg, naast het gelijknamige ziekenhuis. Er is ook ruimte voor kleine kantoren en voorzieningen, aldus Borghese Real Estate, die de locatie voor deze bouw heeft gekocht. De toekomstige bewoners parkeren hun auto grotendeels onder een zogenaamd leefdek. De nieuwe buurt, die Bethelpark zal heten,  gaat er ook daadwerkelijk parkachtig uitzien. De nieuwbouw past in de woningbouwvisie van de gemeente Delft, die de komende jaren duizenden huizen binnenstedelijk wil bouwen. De bouw zal naar verwachting volgend jaar beginnen.
De woningen worden energiezuinig ontworpen. Powerhouse Company en LAP Landscape & Urban Design zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing.

lees meer


Politie zoekt getuigen overval op pakketbezorger

Delft 25-04-2018 – De politie kreeg op woensdag 25 april omstreeks 10:15 uur een melding van een overval op een pakketbezorger aan de Van Foreestweg. Twee verdachten gingen er rennend met buit vandoor. De pakketbezorger raakte licht gewond en is in een ambulance nagekeken.
Het slachtoffer stond met zijn bus geparkeerd op de Van Foreestweg. Plotseling werd hij  hard uit zijn bus getrokken. Vervolgens stalen twee mannen een aantal pakketten uit de bus en renden weg richting de flats. Uit onderzoek van de politie bleek dat een getuige drie verdachten met pakketten in een kleine donkere auto zag stappen aan de Sasboutstraat en wegreden via de Beresteynstraat de Provincialeweg op. Mogelijk heeft deze auto iets te maken met de overval. De politie zoekt daarom de bestuurder en inzittenden van deze auto.

lees meer


Delft Blond en Geen C te hoog

Delft – 25-04-2018 – In het Rietveldtheater is er op donderdag 3 mei de laatste Korenavond van dit seizoen. Het zeemanskoor  ‘Geen C te hoog’ uit Zoetermeer en het vrouwenkoor ‘Delft Blond’ zijn deze avond de uitvoerende koren.

Het eerste koor staat deze avond onder leiding van Rian van Randwijk en de het Delftse vrouwenkoor staat onder leiding van Marlous van Tolhuisen. Het shantykoor brengt natuurlijk zeemansliederen en Delft Blond heeft popmuziek op het repertoire. De avond begint om 20:30 uur.

foto: Geen C te hoog

lees meer


Nieuwe eisen aan het Engels van TU Delft docenten

Delft – 25-04-2018 – De TU-Delft stelt nieuwe, hogere eisen aan het Engels van het onderwijzend personeel. Het moet voortaan liggen op het niveau C1-hoog. Wie dat niveau niet haalt, krijgt drie tot vijf jaar te tijd om het niveau te halen.

De dienst Human Resources (HR)van de TU-Delft wil de taaleisen voor het onderwijs aanpassen omdat steeds meer Delftse bacheloropleidingen zijn overgegaan op het Engels. Het huidige onderscheid in taaleisen voor bachelor- en masteropleidingen is daarom niet meer relevant. Bovendien is de internationale normering voor het taalniveau veranderd en heeft de studentenraad herhaaldelijk gewezen op het soms gebrekkige Engels van docenten.

In een voorgenomen besluit staat dat alle hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en docenten binnen drie jaar na hun aanstelling zouden moeten voldoen aan het taalniveau C1-hoog. Op 1 januari 2018 voldeed zestig procent aan dit niveau. Vijftien procent (272 personen) voldeed er niet aan en een kwart (391 personen) was nog niet getest. Het universitair Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden (ITAV) schat in dat het ongeveer twee jaar kost om iedereen te testen.

Wie het vereiste niveau niet heeft krijgt de mogelijkheid dit alsnog te halen. Dat kan via een cursus van ITAV, een externe cursus of via zelfstudie. Uitgaande van eerdere testresultaten verwacht ITAV dat van de nog niet geteste medewerkers ongeveer 85 het vereiste niveau niet halen en er dus in totaal 357 mensen op cursus moeten. ITAV schat in dat er per persoon honderdveertig uur aan intensieve training nodig is om één niveau te stijgen.

lees meer


9% minder voedselpakketten in 2017, maar hulp blijft noodzakelijk

Delft – 25-04-2018 - Het aantal pakketten dat de Voedselbank Delft verstrekt, is vorig jaar gedaald met 9%. Het aantal betrokken huishoudens daalde voor het tweede jaar op rij, nu met 9,5%. De Voedselbank noemt de daling ‘bemoedigend’ maar vindt het zorgelijk nog altijd meer dan 550 kinderen deel uitmaken van de doelgroep. Voedselhulp is nog steeds geen overbodige luxe voor veel huishoudens met of zonder kinderen in Delft en omgeving.
De economische opleving gaat aan een deel van de cliënten van de Voedselbank voorbij, zo constateert de Voedselbank Delft in haar jaarverslag. Dit blijkt uit het relatief grote en groeiende aantal cliënten dat gedurende langere tijd gebruik maakt van de noodhulp van de Voedselbank. ‘Wij blijven ons in ieder geval inzetten voor de minstbedeelden in onze samenleving zolang dat nodig is,’ aldus voorzitter Hans Mostert van de Voedselbank Delft.

lees meer


Pindapoli Reinier de Graaf helpt pinda-allergie voorkomen

Delft – 25-04-2018 - Jaarlijks ontwikkelen ongeveer duizend kinderen in Nederland een pinda-allergie. Als zij pinda’s of pindaresten eten kan dat zorgen voor galbulten, benauwdheid en fors overgeven. In sommige gevallen leidt het zelfs tot een levensbedreigende shock. Onderzoek wijst uit dat een pinda-allergie voorkomen kan worden door jong te beginnen met het eten van pinda’s. Het Reinier de Graaf ziekenhuis is daarom gestart met de Pindapoli. Hier krijgen baby’s met een verhoogde kans op het ontwikkelen van een pinda-allergie pindakaas door hun vaste voeding. Alleen jonge kinderen met ernstig eczeem en daardoor een verhoogd risico op een pinda-allergie komen in aanmerking voor deze behandeling. Sinds de oprichting is al 7 keer een pinda-allergie voorkomen.

Foto: De familie Brandt op de Pindapoli, van links naar rechts: baby Job, meoder Carin, vader Paul en kinderen Robienne en Paul.

lees meer


TU Delft laadt elektrische auto rechtstreeks op uit zonnepanelen.

Delft – 24-04-2018. Onderzoeker Gautham Ram Chandra Mouli ontwikkelde een systeem om elektrische auto’s direct en snel zijn op te laden met zonnestroom. Hij doctoreerde hierover aan de TU Delft. Elektrische voertuigen zijn alleen écht duurzaam als de elektriciteit om ze op te laden uit duurzame bonnen komt en niet uit fossiele brandstoffen. Daarom kijken bedrijven en onderzoekers naar het opladen van elektrische voertuigen met zonnepanelen. Op basis van het promotie-onderzoek van Chandra Mouli heeft de TU Delft samen met de bedrijven Power Research Electronics en Last Mile Solutions een snellader ontwikkeld waarmee auto’s direct kunnen worden opgeladen met stroom uit zonnepanelen. Het systeem is in principe uit te breiden door meerdere laders en zonnepanelen te koppelen. Bedrijventerreinen en woonwijken zouden hiermee volgens de TU Delft in de toekomst op een nieuwe manier van stroom kunnen worden voorzien, voor een deel los van het stroomnet. Het bedrijf Power Research Electronics heeft inmiddels een aantal snelladers van dit type geproduceerd.

lees meer


Het Rode Kruis zoekt collectanten.

Delft – 23-04-2018. Het Rode Kruis zoekt nog collectanten in Delft en Midden-Delfland voor de Rode Kruis week van 24 tot en met 30 juni. Tijdens deze week wordt er geld ingezameld voor de hulp van het Rode Kruis in Nederland. Het Rode Kruis staat altijd paraat; 28.000 vrijwilligers staan in Nederland klaar om te helpen. De vrijwilligers worden ingezet bij noodsituaties, zoals een grote brand of overstroming, en onze EHBO-vrijwilligers helpen ook op evenementen en festivals. Zo zijn onze hulpverleners bijvoorbeeld aanwezig bij Oranjekoorts, Koningsdag en Lichtjesavond, maar ook bij sporttoernooien. Daarnaast bereidt het Rode Kruis mensen voor op een noodsituatie, zodat zij zichzelf kunnen redden en anderen in nood kunnen helpen. In Delft bieden we EHBO-cursussen aan, geven we voorlichting op scholen over het belang van 112 bellen en  helpen we mensen sociale contacten te leggen tijdens onze ontmoetingslunches. Heeft u in de Rode Kruis Week 2 à 3 uurtjes tijd over voor ons? Meldt u dan aan op www.rodekruis.nl/collecteren of door een e-mail te sturen naar info.delft@rodekruis.nl.

lees meer


Informatie Wim Bot en Pieter Guldemond

Delft 20 april 2018 - De Delftse informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond hebben de  mogelijkheden verkend voor een nieuwe coalitie voor Delft. Donderdag 19 april brachten ze hun eindverslag uit aan de fractievoorzitters. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Delft.
De fracties van GroenLinks, STIP en D66 hebben beide informateurs vorige week opdracht gegeven voor een tweede ronde in de verkenning op weg naar een nieuwe coalitie voor Delft. Een volgende informatieronde was nodig om mogelijke samenwerkingen nader te verkennen.

Na afloop van de bijeenkomst kreeg Aat Snaterse uitleg van Wim Bot. Dit gesprek is tussen 10 en 12 uur te beluisteren bij Delft Centraal. Herhaling tussen 17 en 19 uur.
Op de foto ziet u vlnr: Michelle Corten (STIP), Pieter Guldemond, Wim Bot, Christine Bel (D66) en Frank van Vliet (GroenLinks). 

lees meer


Lidl Griegstraat gesloten

Delft – 22-04-2018 – Vanaf maandag 23 april is de supermarkt Lidl aan de Griegstraat gesloten. Maar op diezelfde dag gaat een tijdelijke vestiging van deze supermarktketen open aan de Mercuriusweg. Deze situatie zal zeker een jaar duren. In die tijd wordt het pand aan de Griegstraat gesloopt en wordt er een nieuwe winkel gebouwd. Deze nieuwe supermarkt wordt beduidend groter. Er komt een warme bakkerij in en er komen extra parkeerplaatsen. Ook in de tijdelijke winkel aan de Mercuriusweg is er een warme bakker en zijn er meer parkeerplaatsen.

Foto: zo gaat de nieuwe Lidl aan de Griegstraat er uitzien.

lees meer


Twee dagen roeifeest met PEiL en PEiK

Delft – 20-04-2018 - Op 28 en 29 april vindt de 37e editie van het tweedaagse roei-evenement Proteus-Eretes in ’t Lang en – in ’t Kort (PEiL en PEiK) en op de Delftse Schie plaats . Ruim 3500 deelnemers zullen afreizen naar Delft om te strijden voor de felbegeerde overwinning, daarnaast worden toeschouwers van binnen en buiten Delft verwacht om de sporters aan te moedigen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Delftse roeivereniging Proteus-Eretes. Deze Delftse roeiwedstrijd staan bekend om de gezellige sfeer.

De roeiwedstrijd gaat over een afstand van 4500 meter en zal plaatsvinden op zaterdag en zondag. Het roeiwater bevindt zich tussen Rotterdam en Delft, waarbij de finish zich voor het vlot van Proteus-Eretes bevindt. Bij deze afstand draait het niet alleen om kracht, maar kunnen de roeiers ook mentaal laten zien wat ze waard zijn. Op zaterdagavond zullen sprintwedstrijden plaatsvinden op het water in Delft.

lees meer


Onderzoekers creëren DNA-replicatie in een synthetische modelcel

Delft – 20-04-2018 - Onderzoekers van de TU Delft hebben samen met collega’s van de Autonome Universiteit van Madrid een kunstmatige DNA-blauwdruk gemaakt voor de replicatie van DNA in een celachtige structuur. Het maken van een dergelijke complexe biologische module is een belangrijke stap binnen een ambitieuze missie: met biologische bouwstenen een functionerende synthetische cel bouwen.
DNA-replicatie is een essentiële functie van levende cellen, die ervoor zorgt dat cellen zich kunnen delen en dat genetische informatie aan de nakomelingen wordt doorgegeven. Het mechanisme dat aan de basis ligt van DNA-replicatie bestaat uit drie belangrijke stappen. Als eerste vindt er transcriptie van DNA naar messenger RNA plaats. Vervolgens vindt translatie plaats: het messenger RNA wordt omgezet in eiwitten, de werkpaarden van de cel. Ten slotte voeren sommige van deze eiwitten de laatste stap in de cyclus uit: de replicatie (het kopiëren) van DNA. Nadat een cel haar DNA heeft gekopieerd, kan zij zich splitsen in twee dochtercellen, die elk een kopie van het oorspronkelijke genetische materiaal bevatten. 

Foto: TU Delft

lees meer


Martina Huijsmans (45) kandidaat wethouder voor D66

Delft – 20-04-2018 – Vandaag (vrijdag 20 april) heeft D66 de naam bekend gemaakt van hun kandidaat-wethouder voor het nieuwe college; Martina Huijsmans. Huijsmans (45)  is teammanager project- en programmanagement voor de gemeente Leiden en combineert sinds maart 2014 haar werk als ambtenaar met raadslid voor D66, waarbij zij zich onder andere bezig heeft gehouden met Ruimtelijke Ordening en de Spoorzone. Martina Huijsmans studeerde bouwkunde aan de TU Delft. Zij woont met haar partner en twee zoons sinds 2005 in Delft.

De combinatie van ervaring in de Delftse politiek en het aansturen van gemeentelijke ambtelijke teams wordt door D66 als een aanbeveling gezien. “Door haar ervaring als leidinggevend ambtenaar én volksvertegenwoordiger doorleeft ze de verhoudingen tussen ambtenarenapparaat, college en Raad” aldus D66 .

lees meer


Advies informateurs: verander niets, maar ga door met de oude coalitie

Delft – 19-04-2018 – Het oude college van Delft bestond tot de verkiezingen uit GroenLinks, Stip, D66, VVD en PvdA en als het aan de informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond ligt verandert er ondanks de recente verkiezingsuitslag niets en gaan de zelfde partijen gewoon door De informateurs vinden dat de huidige coalitie met deze partijen de afgelopen vier jaar heeft bewezen de stad stabiel te kunnen besturen. Bovendien vinden de informateurs ondanks het zetelverlies van sommige coalitie partners dat deze keus recht doet aan de verkiezingsuitslag.

De informateurs zien veel inhoudelijke overeenkomsten tussen GroenLinks, STIP en D66. Deze partijen vinden elkaar op de duurzaamheidsagenda, aandacht voor (fiets)mobiliteit en een preventieve aanpak in het sociaal domein. Mogelijke verschillen zijn er ook, op het gebied van de uitvoering van de Woonvisie en op de ontwikkeling van de lokale lasten. De drie partijen zien deze punten niet als barrière om met elkaar in gesprek te gaan. 
In hun verkenning is voor de informateurs duidelijk geworden dat een coalitie gevormd door de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA op het meeste draagvlak kan rekenen. Niet alleen wordt deze coalitie het vaakst aangedragen als een voorkeurscoalitie, maar bovendien worden VVD en PvdA individueel het vaakst genoemd als mogelijke coalitiepartners. Alle andere coalitiemogelijkheden konden niet rekenen op de instemming van alle potentiële coalitiepartners.

Advies voor coalitie
De informateurs pleiten voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is voor debat en initiatieven uit de oppositie en de stad.

Foto: Alleen de personen veranderen. De partijen blijven

lees meer

Pagina 12 van 92