Menu

Weerstand tegen voorstel kinderboerderij


In gesprek
Ook zes insprekers waren duidelijk in hun reacties op het voorstel van het college. Uitbater Gerrit de Wit van de naast de kinderboerderij gelegen brasserie The Family zei graag in gesprek te gaan met de gemeente over het openhouden van de voorziening. Politicoloog Tom van der Meer wees partijen op hun verkiezingsbeloftes. Buurtbewoners Allard Katan, Remmelt Thijs benadrukten net als Corine van Egmond het belang van de kinderboerderij en de wil in de stad om mee te denken en mee te werken aan het openhouden daarvan.

1724 Handtekeningen
Corina Bac overhandigde wethouder Stephan Brandligt 1724 handtekeningen van Delftenaren die haar digitale petitie hadden ondertekend om de kinderboerderij te redden. Bac kwam ook met tal van suggesties om de voorziening open te houden. Zij ziet in een zorgkinderboerderij, giften, de verkoop van voer, het kweken en verkopen van groente en de inzet van wijkbewoners mogelijkheden om de kinderboerderij te behouden voor Tanthof. De insprekers kregen veel bijval van de fracties.

Slachthuisconstructie
Verschillende fracties drongen er bij de wethouder op aan om de kinderboerderij niet om te vormen in een dierenweide. GroenLinks omschreef dat als de minimaalste voorziening. Het CDA sprak van een sterfhuis- en Onafhankelijk Delft van een slachthuisconstructie. De ChristenUnie zette vraagtekens bij de financi