Menu

Investeren in vernieuwing,investeren in Delft.


Het programma is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden en brengt een investering met zich mee van tussen € 12-15 miljard over de komende tien jaar.

Ook in Delft wordt fors geïnvesteerd, omdat de regio de impact van Delft erkent: de technologie uit Delft maakt de overgang naar een duurzame Next Economy voor de regio mogelijk. Naar verwachting zal dit tussen de 25.000 en 50.000 banen in de regio opleveren; veel Delftenaren zullen daarvan profiteren. De gemeente Delft heeft met haar partners de TU Delft en TNO actief meegewerkt aan het investeringsprogramma en bevat ruim 40 projecten die binnen de gemeente Delft liggen: van doorontwikkeling campus Delft en fieldlabs tot last/first mile voor auto en fiets en viersporigheid, van energietransitie en verduurzaming van woningen tot herstructurering van woonwijken en de ontwikkeling van metropolitaan landschap. Concreet gaat het dan om de fieldlabs als Green Village, RoboValley, Dutch Optics Centre, bedrijfsverzamelgebouwen en laboratoria, capaciteitsvergroting voor het autoverkeer en fietsverkeer op de campus, verbetering van het OV-netwerk naar Den Haag Zuidwest, Oostland en Noordrand Rotterdam en twee bruggen over de Schie. De komende jaren gaan de gemeente en haar partners een deel van de investeringsruimte richten op deze projecten.

Het zijn ook allemaal projecten die passen in het rapport van Wim Deetman, Delft, Parel in de Randstad, het uitvoeringsprogramma Nieuw Elan en de Kadernota 2016; projecten die bijdragen aan een attractieve, duurzame en bereikbare regio, en die inspelen op de economische transitie en mogelijkheden tot werkgelegenheidsgroei.