Menu

Kick-off bestemmingsplan zuidelijke velden Nieuw Delft


De zuidelijke velden van Nieuw Delft beslaan het zuidelijke gedeelte van het Van Leeuwenhoekkwartier, het van Leeuwenhoekpark en de Abtswoudse Hof. Globaal omvat dit het gebied tussen de Engelsestraat, de Groene Haven, de Industrieweg en de Westlandseweg. Voor dit gebied is een nieuw bestemmingsplan nodig omdat het huidige bestemmingsplan uit 2006 verouderd is. Het nieuwe bestemmingsplan sluit aan op het Integraal Ontwikkelingsplan, dat ten grondslag ligt aan de gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft.

Wat staat er in een bestemmingsplan? Het bestemmingsplan vormt een wettelijk kader waaraan aanvragen voor omgevingsvergunningen worden getoetst. In een bestemmingsplan staan regels over wat er gebouwd mag worden in een gebied, waar en hoe hoog. Het gaat bijvoorbeeld om de oppervlakte aan woningen, bedrijven, winkels en groen die is toegestaan. Hierbij worden ook de gevolgen voor verkeer, geluid, bezonning en luchtkwaliteit onderzocht.

Programma en aanmelden. De kick-off bijeenkomst vindt plaats in Loods015, Nijverheidsstraat 7 in Delft. Het programma start om 19.30 uur. Vooraf aanmelden is verplicht - dit kan via nieuwdelft@delft.nl of 06- 53634076. Na de presentatie over de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan is er gelegenheid om in gesprek te gaan met medewerkers van OBS en gemeente Delft. Welke zaken vindt u belangrijk in het bestemmingsplan? En wat mist u nog? De reacties die naar voren komen worden waar mogelijk verwerkt. Het uiteindelijke document wordt ter inzage gelegd en er volgt een formele inspraakbijeenkomst.