Menu

Programma begroting 2018-2021


Delft - 07-09-2017 - Op 7 september presenteerde het Delftse college de begroting voor 2018. Het is de laatste begroting van dit college, die een duidelijk positiever beeld laat zien dan vier jaar geleden. Tijdens een persgesprek lichtte wethouder Aletta Hekker de begroting toe.
De OZB in 2018 gaat omlaag en zijn middelen gereserveerd om te kunnen investeren in de toekomst van de stad. Er is geld gereserveerd voor een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en groen is en mobiliteit voor voetganger, fiets en auto. Het college gaat vooral investeren in mensen. Zoals een leefbaar en veilig Buitenhof,  goede uitvoering van zorg, jeugdhulp en ondersteuning bij werk en inkomen in het Sociaal domein. En voldoende basisvoorzieningen in de stad (zoals DOK/VAK, sport- en welzijnsaccommodaties).
Na het gesprek met de pers kreeg Aat Snaterse een toelichting van de wethouder. Dit gesprek is te horen op dinsdag 12 september in Delft Centraal tussen 10 en 12 uur.Op de foto: Aletta Hekker met één van haar ambtenaren op financieel gebied.