Menu

Gemeente doet te weinig aan buurtvoorzieningen aldus SP Delft


Delft – 13-11-2017 – Uit onderzoek door de SP Delft onder 200 omwonenden van twee speelplekken bleek dat deze speeltuintjes slecht onderhouden zijn en dat men zich zorgen maakt over de veiligheid.

SP-fractievoorzitter Lieke van Rossum: "We kregen veel reactie op onze vraag wat er beter kon. Ouders vroegen bijvoorbeeld om beter onderhoud van groen en toestellen, schoon zand en rubberen tegels. Kinderen misten vaak een klimrek, schommel of voetbaldoeltje. Een veilige, leuke en mooie speelplek draagt bij aan een goede buurt. De gemeente moet wat de SP betreft flink investeren in meer en betere speeltuintjes door de hele stad."

Enkele jaren geleden bezuinigde de gemeente op speelplekken. Er werden minder toestellen bijgeplaatst en er verdwenen 15 speeltuintjes. "De gemeente doet te weinig voor buurtvoorzieningen. Daarom hebben we met omwonenden gesproken en hierover voorstellen gedaan in de gemeenteraad"Ā zegt van Rossum. Op de inspanningen van de partij kwam gehoor: de gemeente komt komend jaar met meer geld en een nieuw plan voor speelplekken in Delft. Het voorstel van de SP om direct al geld vrij te maken voor onderhoud haalde het niet, maar er komt wel een gesprek met de gemeente en omwonenden over verbetering van de twee speelplekken