Menu

Een nieuwe kans voor de Gasthuisplaats


Delft- 18-01-2018 – Op dinsdag 23 januari houdt historische vereniging Delfia Batavorum in De VAK een lezingenavond over de geschiedenis en ontwikkelingsplannen voor het terrein van het voormalige Oude en Nieuwe Gasthuis aan de Koornmarkt. Sprekers zijn o.a. oud-stadsbouwmeester van Delft, Wytze Patijn, stadsarcheoloog Steven Jongma en Ilse Rijneveld, adviseur monumenten bij de gemeente Delft.  De avond begint om 20:00 uur.

In 1968 vertrok het Oude en Nieuwe Gasthuis van de Koornmarkt naar nieuwbouw aan de Westlandseweg. Daarmee kwam een eind aan 700 jaar ziekenzorg op deze plek. De meeste gebouwen werden in 1970 gesloopt. Sindsdien zijn verschillende plannen ontwikkeld voor deze prominente historische plek in de binnenstad. Deze plannen zijn geen van alle gerealiseerd. Het is al tientallen jaren vooral een parkeerplaats. Op dit moment wordt onder coördinatie van Wytze Patijn, voormalig stadsbouwmeester van de Gemeente Delft, gewerkt aan een nieuw plan voor de herinrichting van deze plaats. Wytze Patijn zal tijdens deze Delfia Batavorum lezingenavond de ontwikkelingen tot op heden toelichten en aangeven welke activiteiten in de toekomst zullen plaatsvinden. Ook zal stadsarcheoloog Steven Jongma ingaan op de archeologische onderzoeken en bijzondere historische vondsten die in de afgelopen decennia op de Gasthuisplaats zijn gedaan. Ilse Rijneveld, adviseur monumenten bij de Gemeente Delft, licht vervolgens de gebouwde geschiedenis van deze plek toe onder de titel ‘Een nieuwe kans voor de Gasthuisplaats’ zal zij vertellen over de culturele waarde van deze plaats aan de hand van de historische gebouwen op en aan de Gasthuisplaats.

 

De lezingenavond vindt plaats op dinsdag 23 januari in De VAK, Westvest 9 Delft. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis voor leden van Delfia Batavorum, niet-leden betalen € 5.