Menu

Fred Kloezeman kandidaat wethouder Stadsbelangen Delft


Delft – 01-02-2018 - Stadsbelangen Delft maakt ruim voor de verkiezingen haar kandidaat wethouder bekend. Zij stellen Delftenaar Fred Kloezeman voor. De partij vindt dat kiezers vooraf duidelijkheid moeten hebben over kandidaat wethouders en niet na de verkiezingen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 juni 2017 werd door de gemeenteraad de motie wethouders aangenomen, die door Stadsbelangen Delft hierover was ingediend. 

Stadsbelangen Delft vindt het belangrijk dat toekomstige coalitiepartijen kritisch kijken naar de kwaliteiten van hun kandidaat wethouders. De partij zegt dat Delft recht heeft op bekwame bestuurders, die in staat zijn om samen met de gemeenteraad en in samenspraak met de ambtelijke organisatie, de inwoners en de ondernemers van onze stad te besturen. Stadsbelangen Delft heeft de ambitie om bestuursverantwoordelijkheid te dragen en vindt dat het hoog tijd wordt dat een echte lokale stadspartij deel uitmaakt van het college. 

Ervaren bestuurder
Stadsbelangen Delft denkt in Fred Kloezeman een uitstekende bestuurder voor Delft te hebben gevonden. Kloezeman heeft zijn sporen verdiend op het gebied van economie, Midden en Klein Bedrijf (MKB) gebiedsontwikkeling, sport en in de landelijke politiek als lid van de adviescommissie voor Economie, Financiële zaken en MKB, aldus Stadsbelangen Delft.    

Momenteel is Kloezeman werkzaam als statutair directeur voor een bedrijf dat zich bezighoudt met Huisvesting ten behoeve van werkmaatschappijen (o.a. GWW-aannemer (Grond-,Wegen-,Water), Staalconstructiebedrijf, Milieutechnisch bedrijf), beheer beleggingsportefeuille onroerend goed, ontwikkeling en realisatie vastgoed voor de markt, ondersteuning en controle op werkmaatschappijen, beleid & organisatie, externe contacten en relatiebeheer.