Menu

Referendum verordening aangescherpt


Delft – 04-02-2018 – Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een herziening van de Referendumverordening Delft. Het voorstel om de referendumverordening aan te passen vloeide in 2016 voort uit een initiatiefvoorstel van de VVD om het referendum af te schaffen. De VVD trok het voorstel in, omdat er in de raad geen meerderheid voor was. Vervolgens werd een raadswerkgroep samengesteld met leden uit zeven fracties, met als doel de verordening te verbeteren en te actualiseren. Dat is nu dus gebeurd. Een van de tegenstanders van deze herziening is de SP. Het SP-raadslid Tom Zonneveld is bang dat het door de herziening moeilijker wordt om een geslaagd referendum te houden. Zonneveld noemt de herziening vaag en is bang dat het “heel makkelijk wordt om allerlei argumenten te verzinnen die een zogenaamde 'dringende reden' zijn om zo de democratie in Delft te blokkeren”.