Menu

Startmoment energiestrategie regio Rotterdam Den Haag


Delft – 09-02-2018 - Wethouder Stephan Brandligt heeft vandaag als voorzitter van het Energienetwerk het startpamflet Regionale Energietransitie regio Rotterdam Den Haag mede ondertekend. Gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag, de waterschappen en de provincie Zuid-Holland stellen samen een energiestrategie op voor de regio. Deze strategie draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen in de regio in 2050.

Onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen op regionale schaal
De gemeenten, provincie Zuid-Holland en de waterschappen geven hiermee gehoor aan de oproep in het regeerakkoord om tot een regionale energie aanpak te komen. Door inzicht in de regionale kansen en de onderlinge samenhang wordt duidelijk waar samenwerking meerwaarde oplevert. Op lokaal niveau hebben gemeenten al in kaart gebracht hoe de energievoorziening er in de toekomst uit zou kunnen komen te zien om in 2050 bijna alleen nog maar duurzame energie op te wekken. Daarnaast is voor de regio Rotterdam Den Haag een mogelijke regionale energiemix samengesteld, omdat geen enkele gemeente de energietransitie alleen aan kan. Gezamenlijk wordt  nu onderzocht welke duurzaamheidsmaatregelen er op regionale schaal genomen kunnen worden als aanvulling op de lokale maatregelen om dit eindbeeld te realiseren. Eind 2018 ligt er een strategie die aangeeft hoe partijen in de regio kunnen samenwerken om de energiedoelstellingen te halen.

Stephan Brandligt: ‘Alle gemeenten in de regio moeten maatregelen nemen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Veel gemeenten zijn dan ook al bezig met duurzaamheidsmaatregelen. Sinds twee jaar spreken de wethouders in de regio die energie in hun portefeuille hebben elkaar regelmatig binnen het energienetwerk. Vanuit die samenwerking gaan we nu met de provincie en  twee waterschappen een gezamenlijke energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag maken.  Het is efficiënt om met elkaar te kijken wie wat doet en hoe dat met elkaar in verband staat en vooral ook hoe we elkaar kunnen versterken’.