Menu

37% ANWB-leden Delft niet veilig op fiets


Delft – 20-02-2018 - 37% van de ANWB-leden in Delft voelt zich niet veilig op de fiets. Over de bereikbaarheid van Delft met de auto, zowel de stad uit als de stad in naar het centrum, is minder dan de helft van de leden tevreden. Het station en de spoorzone, de Kruithuisweg en de A4 worden als notoire knelpunten genoemd. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek dat de ANWB onder haar leden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen heeft gehouden. Op het gebied van recreatief groen scoort Delft fors lager dan het gemiddelde van de 28 gemeenten. 

Overgaan op duurzame mobiliteit
In de overgang naar duurzame mobiliteit geeft 19% van de ANWB-leden in Delft aan binnen nu en vijf jaar de overstap naar elektrisch rijden te overwegen. In die afweging is volgens 56% het aantal mogelijkheden om een elektrische auto op te laden van grote betekenis . Deze bevindingen zijn in lijn met de Elektrisch Rijden Monitor die de ANWB eind 2017 heeft gepresenteerd.
Elektrisch rijden draagt bij aan schonere lucht en daar hechten leden van de ANWB grote waarde aan, ook in Delft. Van de leden heeft 76% er begrip voor hebben als Delft een milieuzone zou instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Tegelijkertijd vindt 84% het belangrijk dat alle gemeenten dezelfde regeling hanteren.

De wens om te komen tot uniforme landelijke regels is ook opgenomen in het regeerakkoord. De ANWB gaat er daarom van uit dat gemeenten, die een milieuzone willen invoeren, zich zullen houden aan de landelijke regelgeving waaraan nu wordt gewerkt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat onze leden het belangrijk vinden dat een milieuzone substantieel bijdraagt aan een verbetering van de luchtkwaliteit en deel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen. 
In totaal hebben 22.365 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 485 ondervraagden uit Delft.