Menu

Samenwerking voorkomt onnodige ziekenhuisopname


Delft – 01-03-2018 – Het Reinier de Graaf ziekenhuis, zorgorganisatie Pieter van Foreest en zorgverzekeraar DSW hebben de handen ineen geslagen. Zij zorgen dat patiënten die niet in een ziekenhuis behoeven te worden opgenomen, maar ook niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen, worden doorverwezen naar een locatie van zorgorganisatie Pieter van Foreest. Dankzij dit samenwerkingsverband zijn de afgelopen drie maanden 75 procent van de oudere patiënten door verwezen naar een zorginstelling in de buurt. Vroeger zouden deze patiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zo blijven de benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar en krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek.

Samenwerking voor beter herstel
Na binnenkomst op de SEH worden patiënten beoordeeld en behandeld door een SEH arts. Deze arts bespreekt, als er sprake is van een kwetsbare oudere, samen met een medewerker van de zorgbemiddeling van Pieter van Foreest welke zorg de patiënt nodig heeft en op welke plek die zorg het beste geboden kan worden. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig worden overgeplaatst, waardoor zij direct kunnen werken aan hun herstel. Veel ouderen belanden op de SEH vanwege een kneuzing of breuk door een val. De zorg tijdens het verblijf binnen een zorginstelling van Pieter van Foreest is daarom naast het algemene herstel ook gericht op valpreventie. Na een aantal weken, soms dagen, is de cliënt voldoende hersteld om al dan niet met thuiszorg en behandeling weer veilig thuis te kunnen wonen.

Het gaat om 65-plussers
Afgelopen week werd bekendgemaakt dat in Nederland jaarlijks 800.000 65-plussers op de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis terechtkomen, waarvan er 322.000 worden opgenomen zonder medisch-specialistische noodzaak*. Deze patiënten zijn vaak (tijdelijk) niet in staat om zelfstandig thuis te wonen, terwijl een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en zorgorganisatie Pieter van Foreest zijn afgelopen november gestart met deze samenwerking, om zo patiënten de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment te bieden. Hierdoor worden onnodige opnames voorkomen, wat zorgt voor een betere doorstroming en minder lange wachttijden op de SEH van het Reinier de Graaf ziekenhuis. DSW is enthousiast en ondersteunt  deze vorm van samenwerking. Daarom wil DSW deze vorm van samenwerking de komende tijd uitbreiden naar andere partijen, zodat passende zorg in bredere zin op de juiste plaats geboden kan worden en escalaties naar de SEH voorkomen kunnen worden.

* 1 Deze cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van ActiZ, de branchevereniging van bijna 400 zorgorganisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.

*2 75% minder opnames onder oudere patiënten in de maanden november, december 2017 en januari 2018. Het gaat hierbij om oudere patiënten met een sociale indicatie.