Menu

Ontheffing zware voertuigen in binnenstad niet meer gratis


Het stappenplan is een uitwerking van het ‘Protocol Logistiek’ dat de gemeente in 2016 heeft vastgesteld, met het doel leefbaarheid, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren en het karakter van de binnenstad te beschermen. Dat gebeurt door het vrachtverkeer terug te dringen en te stimuleren dat bevoorrading gebeurt met schonere voertuigen.  Het stappenplan dat hiervoor is opgesteld, geeft inzicht welke aanscherpingen tot en met 2025 kunnen worden genomen om te bereiken dat de binnenstad ook echt aantrekkelijker wordt. 

Het invoeren van gelijke leges voor alle ontheffingen is de eerste stap. Om te zorgen voor minder zwaar verkeer en meer fijnmazige stadslogistiek is volgens het stappenplan een jaarlijkse verhoging van de leges mogelijk. De leges worden hoger voor voertuigen die het meest vervuilen, om te komen tot een duurzame aanpak van de logistiek. Als maatregelen méér blijken op te leveren, dan is het ook mogelijk om een aanscherping uit te stellen of aan te passen.

 Met de maatregelen voor het vrachtverkeer werken betrokken partijen in Delft samen stap voor stap aan een aantrekkelijkere binnenstad. Ondernemers kunnen daaraan ok zelf bijdragen, bijvoorbeeld door te bezien of een levering daadwerkelijk met een groot voertuig moet plaatsvinden, met andere ondernemers afspraken te maken over gezamenlijke bevoorrading of het houden van meer voorraad ineens. Leveranciers kunnen ook gebruik maken van Stadslogistiek Delft, fietskoeriers met vrachtfietsen of een andere vervoerder die zich richt op duurzame stadslogistiek.

De aandacht voor het vrachtverkeer in de binnenstad past in de ‘Green Deal ZES’. Green deals zijn afspraken die de rijksoverheid en andere partijen samen maken. Het biedt bedrijven, bewoners en organisaties een mogelijkheid om samen te werken aan groene groei, bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, bouw en voedsel.