Menu

Kansen voor Buitenhof, van streefbeeld naar uitvoering


 

Wethouder Raimond de Prez (wonen en zorg) “De kansen in Buitenhof willen we samen met bewoners en belanghebbenden waarmaken. De betrokkenheid is groot, dit hebben we gezien tijdens de drukbezochte inloopmarkt op 6 december jl. Aan de hand van de kansenkaarten per buurt konden de bewoners vragen stellen, zorgen uiten en ideeën kenbaar maken. Ook in de verdere uitwerking van de kansenkaarten betrekken we de bewoners in een vroeg stadium in lijn met onze participatieaanpak Delfts.”

De aanpak in Buitenhof Noordwest is buurtgericht en integraal, gebaseerd op onderstaande drie doelstellingen:

·         In 2022 zijn de meeste bewoners in Buitenhof Noordwest zelfredzaam en participerend. Kwetsbare bewoners krijgen zo vroeg mogelijk gerichte ondersteuning. Voor de jeugd is er een doorlopende lijn die de mogelijkheid biedt gezond en veilig op te groeien, talent te ontwikkelen en volwaardig te participeren in de samenleving. We sturen op meer mensen aan het werk, iedereen doet mee en kansen voor de jeugd.

·         In 2022 voelen bewoners zich veiliger in Buitenhof Noordwest. Overlast gevende (jeugd)groepen/netwerken zijn met een zachte hand en sterke arm structureel aangepakt. We sturen op het verminderen van brede overlastervaringen en het verhogen van de veiligheidsbeleving.

.         In 2040 is het in Buitenhof Noordwest prettig wonen. De verschillende buurten bieden een compleet woningaanbod, zowel in typologie als in prijsklasse. Bewoners voelen zich betrokken bij de buitenruimte die schoon, heel en veilig is. We sturen op meer variatie in het woningaanbod en een beter niveau van de openbare ruimte. 

De meerwaarde van het programma zit in de integrale aanpak én op de verbinding tussen de diverse beleidslijnen binnen de gemeente Delft. Vanuit de reguliere middelen en capaciteit vindt er reeds een stevige inzet plaats in Buitenhof. Jongerenwerkers en het sociaal cultureel werk zijn voor de bewoners te vinden in de Culture. We faciliteren bewonersinitiatieven. Met het programma Gezond in de Stad worden de gezondheidsachterstanden in Buitenhof aangepakt. Met de aanpak High Impact Crimes en de aanpak woonoverlast, het project preventie woninginbraken, de inzet tijdens Oud & Nieuw wordt er ingezet op veiligheid.