Menu

Fietsen en planten in parkeervakken Verwersdijk.


 De gemeente wil hiermee een aantrekkelijker gebied realiseren, waarbij een prettige looproute ontstaat voor voetgangers tussen Choorstraat/Vrouwjuttenland en het Doelenplein. Om dit te bereiken verandert ook de inrichting van de Verwersdijk. In het najaar van 2018 legt de gemeente de bestrating op één niveau aan. De huidige trottoirband wordt vervangen door een zogeheten molgoot. Hierdoor is in de bestrating een duidelijke afscheiding te zien tussen rijbaan en trottoir.  De ligging van de molgoot schuift iets op richting rijbaan, waardoor meer ruimte ontstaat voor voetgangers. Autoverkeer mag gewoon over de Verwersdijk blijven rijden, net als in de huidige situatie.