Menu

IKC De Eglantier geopend door Aletta Hekker


Delft – 6-04-2018 - Het Integraal Kind Centrum is vrijdagmiddag 6 april geopend door Aletta Hekker. Opgezweept door Peet met het gouden pak zagen juichende kinderen dat de wethouder de goede sleutel in het sleutelgat stak, zodat de slagboom naar het  nieuwe kindcentrum openging. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar kunnen hier de gehele dag terecht voor het integrale leren. Het domein 0-7 jaar is gevestigd aan de Roland Holstlaan en het domein 7-12 jaar aan de Ina Boudier-Bakkerstraat.
Aat Snaterse woonde het feest bij en had een gesprek met Yvonne de Haan, locatiedirecteur basisschool.
Te horen op dinsdag 10 april tussen 10 en 12 uur in Delft Centraal. Herhaling van 17 tot 19 uurIKC De Eglantier Voorhof is een samenwerking tussen Librijn openbaar onderwijs (met basisschool De Eglantier Voorhof), Stichting Rijswijkse Kinderopvang (met Kinderopvang Eglantier) en de gemeente Delft. De gemeente maakt zich sterk voor nieuwe integrale kindcentra vanuit het beleidsthema ‘groei en talent’. In IKC De Eglantier Voorhof wordt de verbinding gemaakt tussen kinderopvang en onderwijs. Het IKC werkt met één team, één visie en een uitdagende en doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. Het is een leerrijke omgeving met Engels als tweede taal. Verder werkt het IKC met het International Primary Curriculum en een leeftijd gericht aanbod binnen de twee ontwikkelingsdomeinen. Zelfs op het kinderdagverblijf leren kinderen al spelenderwijs Engels met Benny’s Playground.