Menu

Barbecuen in Delftse parken.


Het vuur mag geen gevaar of overlast veroorzaken voor de omgeving. Om te barbecueën in de Delftse Hout of andere openbare plekken gelden daarom de volgende regels: 

  • Plaats de barbecue minimaal 2 meter van bomen en struiken.
  • Plaats de barbecue minstens 30 centimeter boven de grond.
  • Kies een stabiele ondergrond.
  • Gooi geen brandende kolen in de afvalbak of container.
  • Gebruik geen wegwerp-barbecue.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Gebruik geen brandbare stoffen bij het aanmaken van de barbecue.
  • Volg aanwijzingen op van politie, brandweer en gemeente. 

Houd tijdens het barbecueën rekening met andere gebruikers. Voorkom geluidsoverlast en laat het terrein schoon achter. In de Delftse Hout mag u geen tent plaatsen en na 22.00 uur geen muziek draaien.