Menu

Informatieavond Rode Loper


Delft – 19-04-2018 - Sinds 2015 werkt de werkgroep De Rode Loper van Stichting Centrum Management Delft (SCMD) aan een plan om de ‘Rode Loper’ uit te leggen voor voetgangers. De Rode Loper wordt uitgelegd op de Binnenwatersloot, de Peperstraat en de Oude Langendijk. De as van de binnenstad. Op dinsdag 24 april is er een bijeenkomst voor belangstellende en geïnteresseerden over deze plannen voor een Rode Loper. In het Rode Loper-gebied staan voetgangers op de eerste plaats, maar overig verkeer krijgt er ook de ruimte. Eind vorig jaar is het schetsontwerp besproken in de raadscommissie voor Ruimte en Verkeer. Welke rol speelt de gemeente bij dit plan? Op initiatief van de SCMD, de Stichting Centrum Management Delft, zijn de plannen voor de Rode Loper uitgewerkt. De gemeentelijke rol is die van regievoering bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp.

Ruimte voor ideeën
Tijdens deze bijeenkomst presenteert architect Michiel Klinkenberg het ontwerp met een toelichting op de reeds gemaakte keuzes. Hier kunnen de aanwezigen hun ideeën delen met de gemeente en met de projectgroep. Op basis van hun inbreng zal een verfijningsslag gemaakt worden in het ontwerp. De bijeenkomst vindt op 24 april plaats in het stadskantoor aan het Stationsplein 1, van 19.00-21.30 uur. Aanmelden kan bij de balie.

Foto: Gerard Stolk