Menu

Advies informateurs: verander niets, maar ga door met de oude coalitie


Delft – 19-04-2018 – Het oude college van Delft bestond tot de verkiezingen uit GroenLinks, Stip, D66, VVD en PvdA en als het aan de informateurs Wim Bot en Pieter Guldemond ligt verandert er ondanks de recente verkiezingsuitslag niets en gaan de zelfde partijen gewoon door De informateurs vinden dat de huidige coalitie met deze partijen de afgelopen vier jaar heeft bewezen de stad stabiel te kunnen besturen. Bovendien vinden de informateurs ondanks het zetelverlies van sommige coalitie partners dat deze keus recht doet aan de verkiezingsuitslag.

De informateurs zien veel inhoudelijke overeenkomsten tussen GroenLinks, STIP en D66. Deze partijen vinden elkaar op de duurzaamheidsagenda, aandacht voor (fiets)mobiliteit en een preventieve aanpak in het sociaal domein. Mogelijke verschillen zijn er ook, op het gebied van de uitvoering van de Woonvisie en op de ontwikkeling van de lokale lasten. De drie partijen zien deze punten niet als barrière om met elkaar in gesprek te gaan. 
In hun verkenning is voor de informateurs duidelijk geworden dat een coalitie gevormd door de fracties van GroenLinks, STIP, D66, VVD en PvdA op het meeste draagvlak kan rekenen. Niet alleen wordt deze coalitie het vaakst aangedragen als een voorkeurscoalitie, maar bovendien worden VVD en PvdA individueel het vaakst genoemd als mogelijke coalitiepartners. Alle andere coalitiemogelijkheden konden niet rekenen op de instemming van alle potentiële coalitiepartners.

Advies voor coalitie
De informateurs pleiten voor een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is voor debat en initiatieven uit de oppositie en de stad.

Foto: Alleen de personen veranderen. De partijen blijven