Menu

Informatie Wim Bot en Pieter Guldemond


De drie fracties hebben de wens uitgesproken om samen deel te nemen in een coalitie. Overigens hebben zij de informateurs de vrijheid gegeven om ook andere combinaties te onderzoeken. De informateurs hadden de opdracht om vanuit die lijn een advies te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad.

 

De informateurs zijn in de verkennende gesprekken in ieder geval nagegaan hoe kansrijk partijen een samenwerking achten in een coalitie met GroenLinks, STIP, D66 en in mogelijk andere combinaties. Ook waren de gesprekken bedoeld om duidelijk te krijgen in hoeverre partijen elkaar op inhoud kunnen vinden.