Menu

Herdenkingen 4 mei


Indiëmonument, Sint Agathaplein

De herdenking op dit plein wordt gehouden ter ere van de gesneuvelde oud-Indië-strijders.
13.45   Ontvangst in de consistorie van de Waalse Kerk
13.50   Stille tocht naar herdenkingsmonument
13.52   Welkom en speech burgemeester
14.00   The Last Post, gevolgd door twee minuten stilte, het Wilhelmus en kranslegging en defilé

Algemene Begraafplaats Jaffa, Jaffalaan

Het monument op Jaffa bevat de namen van de in de eerste meidagen van 1940 gesneuvelde strijders in Delft. Deze herdenking is voor hen, maar ook voor alle anderen die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
16.00   Ontvangst in de aula van de begraafplaats
16.20   Welkomstwoord, toespraken en zang
16.45   Stille tocht naar het herdenkingsmonument
16.52  Speech burgemeester
17.00  The Last Post, gevolgd door twee minuten stilte, het Wilhelmus, kranslegging en defilé

Nieuwe Kerk, Markt

18.45   Herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk
19.00   Opstellen van stille tocht op de Markt
19.30  Vertrek stille tocht vanaf de Markt naar de Nieuwe Plantage

Nieuwe Plantage

Algemene herdenking voor al diegenen die in en buiten Nederland gesneuveld zijn voor het behoud en herstellen van de vrede.
19.50   Aanvang herdenking, voordracht en The Last Post
20.00   Twee minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus
20.03   Toespraak burgemeester, gevolgd door kranslegging en defilé

Theaterstuk 

Op basis van gesprekken met ouderen die de Tweede Wereldoorlog in Delft meemaakten, maken kinderen en jongeren een theatervoorstelling, op en rond de herdenkingsplaats aan de Nieuwe Plantage, aansluitend aan de herdenking.
20.45  Start theaterstuk
21.30  Einde theaterstuk

Synagoge, Koornmarkt 12

Onder het motto: ‘Zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten’, worden de namen van de joodse Delftse inwoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen voorgelezen. Na het voorlezen van de namen zal het Jizkor, het gebed ter nagedachtenis aan de gestorvenen, worden uitgesproken
21.00   Aanvang herdenkingsdienst
22.00   Einde