Menu

College biedt jaarstukken 2017 aan


Delft – 19-05-2018 – Vrijdag 18 mei zijn de jaarstukken 2017 aangeboden aan de raad. Het college is tevreden dat na vier jaar besturen waarbij werd gekozen voor bezuinigen, hervormen en investeren, de meeste bestuurlijke doelstellingen in deze periode zijn gehaald.
Mede door een gunstige economische ontwikkeling in 2017, houdt Delft in 2017 eenmalig € 21,4 miljoen over. Het college hield ook in 2017, de behoedzame en solide financiële aanpak vast. Het gunstige resultaat wordt echter ook veroorzaakt door ruim 13 miljoen euro extra opbrengsten uit de verkoop van grond en vastgoed, met name in de Spoorzone. De financiële situatie laat hiermee een veel positiever beeld zien dan dat waarmee het college vier jaar geleden begon. 

Algemene reserve
Het college stelt aan de raad voor het positieve saldo te storten in de algemene reserve. Gelet op de noodzaak van een solide en behoedzame koers en het moment van bestuursperiode stelt het college in de Kaderbrief 2018 voor een deel van deze incidentele ruimte te gebruiken om een aantal zaken door te zetten en af te maken in 2018. Zoals de ontwikkeling van de Poptahof en voorbereiding van de Schieoevers. De Kaderbrief 2018 wordt dit jaar, wegens de wisseling van colleges, niet voorzien van aanvullende bestuurlijke doelen en verschijnt eind mei.

Solide basis

De behoedzame financiële koers om te bouwen aan een financieel solide basis voor Delft blijft ook de komende jaren noodzakelijk. Een sterke basis is nodig om te kunnen investeren in onder andere de opgaven uit de Agenda Delft 2040. Daarnaast is op basis van de huidige inzichten de verwachting dat de gemeente de komende jaren financiële risico’s loopt in het sociaal domein. Dit is een gevolg van een stijgende vraag naar jeugdzorg, de Wmo en Participatiewet.