Menu

Demonstraties bij Flood Proof Holland


Op dit unieke test- en demonstratieterrein krijgen ondernemers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen de gelegenheid innovatieve overstromingsmaatregelen te testen en te demonstreren. Op het proefterrein wordt gewerkt met meerdere en verschillende startups en MKB'ers zoals: BoxBarrier®, Tube Barrier, Green Soil Bag, SLAMdam, Hillblock en de Vlotterkering.