Menu

Piet-Hein Daverveldt benoemd tot dijkgraaf


Delft – 01-06-2018 - Met ingang van 1 juni 2018 is Piet-Hein Daverveldt bij Koninklijk Besluit benoemd tot dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Op 4 juni vindt de officiële installatie plaats door de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Dit gebeurt tijdens een openbare bijeenkomst van de verenigde vergadering in het Gemeenlandshuis te Delft. 

Piet-Hein Daverveldt kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan: “Met 1,2 miljoen inwoners is het werkgebied van Delfland een van de meest dichtstbevolkte en dichtbebouwde regio’s van Nederland. Klimaatadaptatie en verduurzaming zijn vraagstukken die ik graag samen met het dagelijks bestuur, de verenigde vergadering, de organisatie, andere overheden en inwoners aanga. De komende periode staat vooral in het teken van kennis maken: met de kerntaken van het waterschap en de bestuurlijke omgeving waarin ik ga opereren.

 

Over Piet-Hein Daverveldt
Piet-Hein Daverveldt was voorheen werkzaam als Vice-President Technical Management bij de International Organisation for Standardisation ISO. Daarvoor heeft hij, deels overlappend, gewerkt als algemeen directeur van het Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut NEN, als Vice-President Finance van het European Committee for Standardisation CEN en in diverse senior managementfuncties bij Shell.