Menu

Historisch tijdschrift Delft gered door Delfia Batavorum


Delft – 16-06-2018 – Het erfgoedtijdschrift Delf gaat door onder de vleugels van Delfia Batavorum. Ongeveer twintig jaar is het cultuurhistorisch magazine Delf verschenen als gemeenschappelijke uitgave van Erfgoed Delft, historische vereniging Delfia Batavorum en de Vereniging Vrienden van Het Prinsenhof. Door een reorganisatie bij de gemeentelijke diensten op het gebied van erfgoed dreigde dit hooggewaardeerde blad te verdwijnen. Delfia Batavorum vindt dat een historische stad als Delft niet zonder blad over het erfgoed kan en heeft daarom besloten Delf voort te zetten als blad voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van Delft en directe omgeving en voor ontwikkelingen op het gebied van het Delftse materiële en immateriële erfgoed.

Deskundige redactie

In samenwerking met uitgeverij Virtùmedia is nu de eerste uitgave onder de verantwoordelijkheid van Delfia Batavorum verschenen. Er is een deskundige redactie met o.a. oud-stadsarchivaris Gerrit Verhoeven die garant staat voor toegankelijke, inhoudelijke bijdragen van professionals op het gebied van archeologie, bouwhistorie, topografie, kunsthistorie en archieven met fraai en verrassend beeldmateriaal. Het blad verschijnt vier keer per jaar. Leden van Delfia Batavorum ontvangen het gratis, maar iedereen kan via de uitgever voor € 16,50 een abonnement op het blad nemen.