Menu

Coffeeshop The Game blijft open


Delft – 19-09-2018 - Burgemeester Marja van Bijsterveldt heeft na overleg met politie en justitie besloten dat de coffeeshop The Game weer open mag. De coffeeshop The Game was op 16 september voor 72 uur gesloten naar aanleiding van een nieuw schietincident.

“In de afgelopen maanden heb ik een aantal malen te maken gehad met schiet- en granaat incidenten. Ook elders in Nederland vinden op dit moment dergelijke incidenten plaats. Gaandeweg ontstaat het beeld dat (tijdelijke) sluiting van een onderneming als reactie op een dergelijk incident, niet helpt. Sterker, de kans is groot dat daarmee het gedrag van de aanslagplegers juist beloond wordt, hetgeen uitlokt tot herhaling. Daarmee wordt de stad, in tegenstelling tot het beoogde doel van de maatregel, juist onveiliger. Naast het feit dat ik van mening ben dat crimineel gedrag nimmer beloond dient te worden, wil ik het gevaar van een impliciete uitnodiging tot herhaling voorkomen”,aldus de burgemeester

 

De burgemeester is daarom in beginsel van plan, uitzonderingen daargelaten, bij dit type geweld niet langer over te gaan tot sluiting (behoudens zo nodig enkele dagen om de openbare orde/rust te herstellen). De burgemeester stelt dat daarbij de randvoorwaarde is dat de betreffende ondernemer tot goede afspraken gekomen kan worden. “Onder deze afspraken moet onder andere verstaan worden: veiligheidsmaatregelen zoals eigen cameratoezicht, beveiligers en surveillance in en rondom het bedrijf, medewerking aan onderzoek van politie en justitie”, zegt burgemeester Van Bijsterveldt.

De burgemeester heeft met de betrokken ondernemer van The Game (tevens eigenaar van coffeeshop The Future) inmiddels afspraken gemaakt over per direct te nemen aanvullende veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen betreffen zowel The Game, als coffeeshop The Future.

 

Daarnaast zal het cameratoezicht van de politie en de gemeente op beide locaties worden voortgezet en er zal sprake zijn van extra surveillance door de politie.