Menu

De 52e breedtegraad


Deze foto’s zijn gemaakt door Connie van Uffelen (Delta).
Het leuke van de breedtegraad, zegt Hanssen, is dat er een tijdseffect in zit. Het Euraziatische continent beweegt namelijk richting het noordoosten. “Je ziet de lijn dus ‘zakken’. De lijn lag in het verleden ergens anders en daarmee kun je de factor ‘tijd’ op de campus zichtbaar maken. Uit berekeningen blijkt dat het continent 16 millimeter per jaar naar het noorden schuift.
Om het tijdseffect te laten zien, zijn er zes grijze lijnen parallel aan de blauwe aangebracht die belangrijke Delftse gebeurtenissen markeren. De eerste lijn ligt 2,79 meter noordelijker en markeert de oprichting van de TU in 1842. De volgende drie lijnen staan voor gebeurtenissen in de ‘Gouden Eeuw’.
De eerste maal dat de Delftse onderzoeker Antoni van Leeuwenhoek bacteriën beschrijft, in 1676. Die lijn ligt 5,4 meter noordelijker dan de positie in 2018.
De ontsnapping van Delftenaar Hugo de Groot in een boekenkist uit Slot Loevestein in 1621. Die lijn ligt 6,3 meter noordelijker dan in 2018.
De moord op Willem van Oranje in Delft in 1584; 6,9 meter noordelijker dan in 2018.
De vijfde lijn ligt op twaalf meter afstand van de blauwe: daar lag de 52e breedtegraad in het jaar 1246, toen Delft stadsrechten kreeg. De laatste lijn, op 32 meter afstand, geeft het begin van de westerse jaartelling aan: het jaar 1.