Menu

Woningbouw of maakindustrie


Recent presenteerde het EPD zijn adviezen aan de gemeenteraad, waarin het bepleit dat Delft vol inzet op het creëren van een gunstig klimaat voor hoogtechnologische maakbedrijven. De wens om in diezelfde periode ook 15.000 extra woningen neer te zetten, zou de gemeente moeten laten varen. 
,,Als EPD konden wij niet anders dan erop wijzen dat met het verdwijnen van de Schiehallen de gewenste economische groei zou uitblijven en wij dit ook wilden uitdragen aan de raad, ook al druist dit in tegen de woningbouwplannen van de gemeente", zegt Mick Eekhoout.