Menu

Cardiologen onderzoeken kwetsbare ouderen in zorginstelling.


Hartfalen neemt toe

Volgens cijfers van de Hartstichting telt Nederland jaarlijks ruim 30.000 ziekenhuisopnames van patiënten met de diagnose hartfalen. 87 % van hen is 65 jaar of ouder. Door de vergrijzing zal dit aantal de komende jaren fors toenemen. In regio Delft is de verwachting dat het aantal patiënten met chronisch hartfalen zelfs met 30 % zal stijgen. Marco Knook, cardioloog-intensivist van het Reinier de Graaf ziekenhuis, vindt het zorgwekkend: “In 2018 hebben we 290 patiënten opgenomen met acuut hartfalen. 79 % van hen was ouder dan 75 jaar. Voor deze kwetsbare groep heeft een ziekenhuisopname een enorme impact; zo hebben zij een verhoogd risico op infecties en is de opnameduur vaak lang. Sommigen brengen noodgedwongen hun laatste levensdagen in het ziekenhuis door. Dat wil niemand.”

Innovatieve pilot

“Door ontsporen van hartfalen bij deze kwetsbare groep mensen veel eerder op te sporen en te behandelen, zorgen we voor een betere kwaliteit van leven en kunnen we het aantal ziekenhuisopnames verminderen.”, aldus Knook. Met deze visie zijn cardiologen van het Reinier de Gaaf ziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde van zorgorganisatie Pieter van Foreest een pilot gestart. Wekelijks onderzoekt een cardioloog en een PA (Physician Assistant ) ouderen, die al bekend zijn met hartfalen, in hun zorginstelling in Delft. In hun vertrouwde woonomgeving krijgen ze een uitgebreid onderzoek op hartfalen. Zo worden hart-echo’s gemaakt en wordt gekeken naar symptomen die wijzen op het ontsporen van hartfalen. Samen met de specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest op de betreffende locatie wordt de optimale instelling van medicatie besproken en worden adviezen gegeven op het gebied van hartfalen.

Kwaliteit van leven verbetert

Inge Aangenendt, Eerste Specialist Ouderengeneeskunde bij Pieter van Foreest: “Ik ben erg enthousiast over deze samenwerking. Het bevordert de kwaliteit van leven van onze bewoners en cliënten die tijdelijk bij ons zijn opgenomen. Zij zijn over het algemeen tussen de 80 en 90 jaar oud. Hartfalen overschaduwt regelmatig hun revalidatieproces en laatste levensfase. De betrokkenheid van de cardiologen bij onze cliënten op locatie, het advies dat onze cliënten en wij als specialisten ouderengeneeskunde krijgen over hartfalen en de behandelplannen op maat, zorgen ervoor dat onze cliënten minder snel op de Spoedeisende hulp terechtkomen. Nu onze cliënten met hartfalen op locatie worden behandeld, hoeven zij niet meer, de voor hen inspannende gang naar het ziekenhuis te maken. En dát is een grote winst.”