Menu

Werkzaamheden zwemplas Delftse Hout gaan van start.


Delft – 06-12-2018. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Delft nemen samen maatregelen om de zwemplas in de Delftse Hout minder gevoelig te maken voor blauwalg. De werkzaamheden starten op 10 december en worden uitgevoerd voor het buitenzwemseizoen, dat begint op 1 mei. Delftse Hout is een populaire recreatieplek voor de inwoners van Delft en de omliggende gemeenten. De zwemplas is in de zomer een belangrijke trekpleister. Zwemmen in natuurwater is  heerlijk, maar kent beperkingen: gedurende warme maanden steekt blauwalg vaak de kop op. Er kunnen klachten optreden als jeuk en misselijkheid. Het effect van de maatregelen zal niet direct merkbaar zijn, omdat de nieuwe natuur tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen.Blauwalg hoort bij natuurwater. Maar, door een te groot aanbod van voedingsstoffen en te weinig concurrentie, krijgt de bacterie bij warm weer de kans om zich razendsnel te vermenigvuldigen. En daar kun je als zwemmer last van krijgen. Zwemmen in water met te veel blauwalg kan leiden tot klachten als jeuk en misselijkheid. Daarom nemen Delfland en Delft samen actie om de blauwalg op een duurzame manier tegen te gaan. Hiervoor worden een aantal maatregelen uitgevoerd: natuurvriendelijke oevers en drijfbladzones, meer variatie in de onderwaterwereld en nieuwe watergeulen en -verbindingen moeten op termijn leiden tot een beter ecologisch evenwicht in de Delftse Hout. Hierdoor krijgt blauwalg minder kans. Ook wordt als pilot een drijvend eiland in de plas gelegd waarop en waaronder planten en dieren zich kunnen ontwikkelen. Zo draagt het bij aan de biodiversiteit en een evenwichtige visstand.