Menu

Lokale behoefte aan journalistiek in kaart gebracht


Delft - 08-03-2019 - In Delft is behoefte aan onafhankelijke journalistiek. Een verkenning die de gemeente op verzoek van de gemeenteraad heeft uitgevoerd, laat zien dat Delftenaren belangstelling hebben voor nieuws over de stad. Onafhankelijke journalistiek is bovendien belangrijk omdat het bijdraagt aan het functioneren van de democratie.

De verkenning is onder meer gebaseerd op gesprekken met professionals die betrokken zijn bij Delftse media. Ook heeft de gemeente gebruik gemaakt van de kennis die beschikbaar is bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Universiteit Leiden.

Ruimte voor verbetering
Uit het onderzoek blijkt dat er genoeg nieuwskanalen zijn waaruit Delftenaren kunnen kiezen: websites, zenders, kranten en andere media die nieuws brengen. Als het gaat om kwaliteit van de journalistiek, dan komt uit gesprekken met betrokkenen en deskundigen naar voren dat er in Delft ruimte is voor verbetering. Zij geven aan dat redacties niet altijd voldoende tijd hebben om aandacht te geven aan achtergrond en verdieping.

Rol van de gemeente
Op verzoek van de raad is ook gekeken of de gemeente een rol heeft om journalistiek te bevorderen, bijvoorbeeld door geld vrij te maken voor een mediafonds. Uit de verkenning blijkt dat een gemeente ervoor kan kiezen om media te ondersteunen, maar dat moet wel in een vorm die de onafhankelijkheid van de journalistiek niet aantast. De mogelijkheden die een gemeente heeft om media te ondersteunen zijn beperkt, onder meer door juridische eisen.

Leren van andere overheden
Andere gemeenten en provincies nemen nu initiatieven om media te steunen. De gemeente wil de ervaring die die overheden opdoen meenemen bij de afweging of ook Delft een initiatief moet nemen om lokale journalistiek te ondersteunen. Dit jaar brengt het college in kaart welke optie(s) Delft hiervoor het beste kan overwegen. Op basis hiervan kan de raad vervolgens een afweging maken en prioriteit bepalen, binnen de beperkte financiƫle ruimte.