Menu

Hoogbrug afgesloten


Delft – 20-03-2019 - De Hoogbrug, de toegangsbrug vanaf de Zuidwal richting de Lange Geer, is vanaf woensdag 20 maart dicht voor gemotoriseerd verkeer. Alleen fietsers en voetgangers kunnen nog gebruikmaken van de brug. De brug is in slechte staat. Hierdoor mocht zwaar verkeer er al niet meer overheen. Ondanks deze maatregel blijkt dat de conditie van de brug in de afgelopen tijd is afgenomen.

Niet meer verantwoord
Op dinsdag 19 maart is door zowel medewerkers van de gemeente, een externe specialist en een inspecteur van bouw- en woningtoezicht naar de staat van de brug gekeken. Zij hebben geconstateerd dat het niet langer verantwoord is de brug open te houden voor gemotoriseerd verkeer. Daarom is besloten om de brug vanaf 20 maart af te sluiten.

Omleiding
Voetgangers en fietsers kunnen wel van de brug gebruik blijven maken. De omleidingsroute wordt afgestemd met de hulpdiensten. De omleidingen die hierdoor ontstaan hebben geen invloed op de omleidingsroutes van de Sint Sebastiaansbrug.

Herstel van de brug
Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting duurt. De verwachting is wel dat het langere tijd gaat duren. Dit heeft te maken met de vergunningenprocedure en de bouwtijd. De Hoogbrug is een rijksmonument en wordt hersteld. De voorbereiding voor herstel van de brug stond al in de planning. Het is nog niet bekend wat de kosten zijn om de brug te herstellen.