Menu

VVD grootste partij in Delfland


Delft – 26-03-2019 - Het Centraal Stembureau heeft tijdens een openbare zitting de verkiezingsuitslag voor Delfland definitief vastgesteld. De VVD blijft in Delfland de grootste partij met vijf zetels. Gevolgd door de AWP, PvdA, Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren met ieder drie zetels. Het CDA komt uit op twee zetels. En 50Plus en ChristenUnie-SGP behaalden ieder één zetel.  Nieuwkomers PSCC, Integer Liberaal, PUUR. en de blanco lijst van Dhr. D. Gerritsen is het niet gelukt om een zetel te bemachtigen.

Opkomstcijfer Delfland 7,6% hoger
Van de in totaal 952.351 stemgerechtigden hebben 437.722 mensen hun stem uitgebracht. Hiermee komt het opkomstcijfer op 46%, dat is 7,6% hoger van 4 jaar geleden. Een opkomst waar we erg blij mee zijn. De leden van het Centraal Stembureau hebben vastgesteld dat er geen hertelling noodzakelijk is. Daarnaast hebben ze de zeteltoekenning per partij en per kandidaat vastgesteld.

Coalitieonderhandelingen beginnen volgende week
Maandag 25 maart zijn de 21 gekozen leden voor het algemeen bestuur benoemd. De negen bestuursleden vanuit de geborgde zetels zijn al eerder benoemd. Op woensdag 27 maart besluit het huidige algemeen bestuur over de toelating van alle benoemde algemeen bestuursleden. De volgende dag, donderdag 28 maart, leggen de toegelaten bestuursleden de eed of belofte af en gaan ze aan de slag als lid van het algemeen bestuur. In de komende weken vinden de coalitieonderhandelingen plaats.