Menu

TU Delft en gemeente eens over verkoop gedeelte Gele Scheikunde


Delft – 29-03-2019 - Het college van Delft stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de aankoop van een gedeelte van het complex ‘Gele Scheikunde’ in de TU-wijk. Het College van Bestuur van de TU Delft heeft over de verkoop van een deel van het complex aan de gemeente een voorgenomen besluit genomen. B&W van Delft beschouwt deze transactie als een kans om hier een internationale school te realiseren. De locatie heeft al een onderwijsbestemming en is hiervoor gunstig gelegen.

Het terrein van Gele Scheikunde ligt tussen de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg. Het gedeelte dat door de gemeente is aangekocht voor de realisatie van een schoolgebouw betreft een driehoekig perceel aan de Prins Bernhardlaan en omvat een deel van het Kramerslab 

Met de groei van Delft, als gevolg van de woningbouwontwikkelingen, neemt ook de behoefte aan (onderwijs)voorzieningen toe. Met het toenemende aantal internationale werknemers in en om Delft groeit daarnaast ook de behoefte aan een internationaal voortgezet onderwijs.

Internationale school
In januari 2019 heeft de minister van OCW  een positief besluit genomen over de aanvraag van het schoolbestuur van het Stanislascollege voor een  bekostigde internationale school (de International School Delft Secondary School). Het Stanislascollege, dat onderdeel is van de stichting Lucas Onderwijs, start per 1 augustus met deze nieuwe school in een tijdelijk gebouw aan de Colijnlaan. De school zal de komende jaren groeien naar het uiteindelijke leerlingenaantal van maximaal 440 leerlingen. De gemeente moet op basis van haar wettelijke zorgplicht binnen drie jaar zorgen voor een passend en definitief gebouw.

Om onderwijsvoorzieningen te kunnen realiseren zijn geschikte locaties noodzakelijk. Binnen de grond- en vastgoedportefeuille van de gemeente Delft zijn op dit moment geen gebouwen of percelen grond beschikbaar die voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. B&W ziet de aankoop van een gedeelte van het complex Gele Scheikunde als een grote kans voor Delft om hier één van deze voorzieningen te realiseren.

De TU verkoopt de locatie voor het symbolische bedrag van één euro
TU Delft  en gemeente  zijn in goed overleg tot overeenstemming gekomen. De TU verkoopt de locatie voor het symbolische bedrag van één euro. De gemeente neemt de kosten voor het gedeeltelijk slopen, saneren en bouwrijp maken voor haar rekening. De TU ziet de grondtransactie als een eerste stap in de integrale ontwikkeling van het Gele Scheikundecomplex. Voor de ontwikkeling van het hele gebied hebben TU en gemeente in overleg met de buurt een “Ruimtelijk programmatisch kader” opgesteld. De TU wil de rest van het complex afstoten en laten herontwikkelen door een ontwikkelaar.

Het terrein van Gele Scheikunde ligt tussen de Prins Bernhardlaan, de Julianalaan en de Michiel de Ruyterweg. Het gedeelte dat door de gemeente is aangekocht voor de realisatie van een schoolgebouw betreft een driehoekig perceel aan de Prins Bernhardlaan en omvat een deel van het Kramerslab.

Het college van Delft vindt dat hier in het bijzonder een kans ligt om huisvesting te realiseren voor Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs. De grond heeft al een onderwijsbestemming en is gunstig gelegen in de nabijheid van de TU Delft en andere instellingen waar veel internationals werken. Ook de internationale basisschool bevindt zich op steenworp afstand, aan de Jaffalaan. Leerlingen kunnen daardoor gemakkelijk doorstromen en er kunnen afspraken worden gemaakt over doorlopende leerlijnen.