Menu

Laga tekent samenwerkingsovereenkomst met Provincie en Gemeente


Delft – 15-04-2019 - Roeivereniging Laga kan niet uitbreiden op de huidige locatie aan de Nieuwelaan. De roervereniging heeft nu een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Provincie en gemeente om te kijken of verplaatsing naar de Nieuwe Haven mogelijk is.
Sinds 2011 zoekt Laga al naar uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreiden kan niet bij het huidige onderkomen aan de Nieuwelaan. De Schie wordt daar te druk bevaren, met binnenvaart, recreatievaart en roeiers, stelt de Provincie. Verplaatsing van Laga naar de Nieuwe Haven in het Schiekwartier verbetert de veiligheid van de Schie. Ook kan Laga op de nieuwe locatie een groter botenhuis bouwen, en de 700 leden van de roeivereniging betere trainingsfaciliteiten bieden.

Bestemmingsplan
Om de verplaatsing van Laga mogelijk te maken, heeft de gemeente van twee particuliere beleggers het perceel aan de Nieuwe Haven gekocht. Er is ook nog wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Als deze plannen doorgaan, wat gebeurt er dan met huidige gebouw van Laga? Met omwonenden wordt dan naar een nieuwe bestemming daarvoor gezocht.

Stroomversnelling
De verplaatsing van Laga kan ook ontwikkelingen van het Schiekwartier en de Haringlocatie in een stroomversnelling brengen. Het Schiekwartier is onderdeel van Schieoevers-Noord. Dit gebied wordt de komende jaren omgevormd tot een stedelijk gebied met een woon-werkklimaat. De aankoop van de percelen door de gemeente geeft meer duidelijkheid over de ontwikkelingsmogelijkheden voor het aangrenzende gebied. De plannen kunnen dan goed op elkaar worden afgestemd in de wijziging van het bestemmingsplan. Zo wil ontwikkelaar AM naast deze percelen tussen de Schie en de Rotterdamseweg  zo’n 200 woningen en aanvullende voorzieningen bouwen. Gemeente en AM onderzoeken samen of er extra woningbouw mogelijk is aan de kant van de Rotterdamseweg. AM heeft met de twee betrokken particuliere beleggers ook afspraken gemaakt over de aankoop van een bouwblok met studentenwoningen in het Schiekwartier.
De bestemmingsplanwijziging van het Schiekwartier begint aansluitend aan de MER-procedure van Schieoevers.

Haringlocatie
Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft ziet AM ook mogelijkheden voor de bouw van zo’n 60 woningen op de zogeheten Haringlocatie, op de hoek Abtswoudseweg / Engelsestraat. Daar was jarenlang de technische groothandel Haring gevestigd. De locatie is in 2011 aan de gemeente verkocht. Dankzij een grondruil tussen de gemeente en de twee particuliere beleggers kan de Haringlocatie beter worden ontwikkeld. De gemeente heeft voor deze locatie een reserveringsovereenkomst getekend met AM.