Menu

Hoogheemraadschap baggert weer


 

Delft – 24-07-2019 - Eind vorig jaar heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het baggeren van hun watergangen moeten stilleggen. Er was een verdenking van PFOS in het baggerslib. Een norm voor het verwerken van het baggerslib met deze stof ontbrak. In baggerslib zit vaak enige mate van verontreiniging. Als er meer wordt aangetroffen dan de vastgestelde norm, dan moet deze apart worden verwerkt. Voor PFOS was nog geen landelijke norm vastgesteld. Het Ministerie van I&W heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opdracht gegeven om risicogrenzen voor PFOS in grond en bagger af te leiden. Het RIVM heeft nu deze  risicogrenzen bepaald voor PFOS in grond en bagger. Dat is goed nieuws. Bij concentraties onder deze grenzen mag er weer bagger op de oevers of in een depot worden achtergelaten. Het Hoogheemraad heeft de baggerwerkzaamheden inmiddels weer hervat. Voor een vlotte afvoer van het overtollige regenwater is het namelijk nodig dat sloten en vaarten op de juiste diepte zijn.

foto:Hoogheemraadschap van Delfland