Menu

Prinsenhof hoognodig aan restauratie toe


Delft – 30-07-2019 - Na vijf maanden verdiepen, discussiëren en vastleggen is de toekomstvisie van werkgroep Prinsenhofgebied klaar. ‘We willen het intieme, uitnodigende karakter versterken, met respect voor de historie’, aldus de werkgroep. De werkgroep was het er meteen over eens dat het Prinsenhof zelf het belangrijkste museumobject is”, zegt werkgroeplid Wim van Leeuwen. “We hebben zorgvuldig gekeken naar manieren om het museum toekomstbestendig te maken, zonder afbreuk te doen aan historie en sfeer. Centraal staat dat het een mooi en historisch gebied blijft.”

Gebouw en gebied
De werkgroep schetst niet alleen een toekomstbeeld voor het gebouw, maar ook voor het gebied eromheen. Marc Boer: “Prinsenhof, Prinsentuin, Agathaplein en de gebouwen eromheen horen al eeuwenlang bij elkaar. Samen vormen ze het complex van het Sint Agathaklooster. Die beleving en het intieme karakter willen we versterken. Tegelijkertijd moet het gebied wel uitnodigend zijn. Het Agathaplein mag nog meer een fijne verblijfsplek worden en minder een fietsroute.” Van Leeuwen: “Dat je de westgevel van het Prinsenhof niet ziet, is doodzonde. Plein en tuin zouden meer open moeten zijn om de historie te beleven. Ook zou het mooi zijn als de gevel van het vroegere KvK-gebouw wordt aangepast, zodat die beter aansluit op het geheel.”

Reacties
Begin mei presenteerde de werkgroep haar conceptvisie aan de stad. Van Leeuwen: “De reacties waren grotendeels positief. Er waren ook kritische vragen, daarmee hebben we de visie op een paar punten verbeterd. Bijvoorbeeld door suggesties te doen over hoe je de rustige sfeer in de tuin behoudt.” Boer: “Andere mensen vroegen zich af waarom we de museumingang aan de tuin voorstellen en niet aan de Oude Delft. Wij zien het kloostercomplex als eenheid. Plein en tuin zijn het middelpunt, met daaromheen de verschillende ingangen. We hebben dus niet alle reacties meegenomen.”

Restauratie hoognodig
Van Leeuwen: “Sommige mensen zeggen: verander helemaal niets. Maar de laatste renovatie van het Prinsenhof was bijna zeventig jaar geleden. Het gebouw is hoognodig aan restauratie toe.” Jan Brouwer, lid namens Coöperatie Prinsenkwartier: “We ontdekten ook dat er waanzinnig veel is veranderd aan het gebied. Eigenlijk is niets meer origineel. De gebouwen zijn steeds aangepast aan de nieuwe functies die ze kregen.”

Drie scenario’s
Het college heeft de werkgroep gevraagd de visie onder te verdelen in drie scenario’s. Of de gehele toekomstvisie wordt uitgevoerd, is dus niet zeker. Alleen in het derde scenario wordt ook de omgeving van het museum opgeknapt. Het tweede scenario bevat verbeteringen aan het museumgebouw zelf, het eerste alleen noodzakelijke ingrepen. Deze zomervakantie berekent de gemeente de kosten per scenario. Die worden later dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

Als geheel zien
De werkgroep pleit voor het derde scenario. Brouwer: “Het zou zonde zijn om slechts één onderdeel op te knappen, met de enorme kansen die in het gebied liggen. Ook aan het Prinsenkwartier moet het nodige gebeuren in onderhoud en toegankelijkheid. Door het gebied als geheel te zien, kan dit een uniek, cultureel stukje Delft worden, met activiteiten die bij de sfeer passen. We denken dat die extra investering die nodig is om van scenario 2 naar 3 te komen, relatief klein is, maar heel veel oplevert voor de stad.”

Toekomstvisie delen
“Onze eerstvolgende stap? Nog meer draagvlak krijgen”, zegt Van Leeuwen. “Eind augustus willen we nog een avond organiseren om onze toekomstvisie te delen. Door het unieke proces met de werkgroep is dit echt een project van de stad geworden. Ik hoop dat dat een grotere kans geeft om subsidies en fondsen te werven voor scenario 3.” Boer: “We gaan ons best doen om daar als werkgroep bij betrokken te blijven. Net als bij de architectenkeuze en het ontwerp.”


In de werkgroep zijn Museum Prinsenhof Delft, omwonenden en het Prinsenkwartier vertegenwoordigd, maar ook andere betrokken inwoners en organisaties, zoals De slag om het Prinsenhof, Delfia Batavorum en de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging. Samen maakten zij een toekomstvisie waar alle leden achter staan.

Op de foto enkele leden van de werkgroep Prinsenhofgebied, vlnr: Wim van Leeuwen, Fleur den Herder, Jan Brouwer en Marc Boer.


De toekomstvisie van de werkgroep is te vinden op www.delft.nl/prinsenhof.