Menu

Werk aan de Kruithuisweg


 

Tram 1 blijft gedurende deze werkzaamheden gewoon rijden.

Tijdens de werkzaamheden aan zowel de noord- als de zuidzijde, zijn de kruisingen van de Laan der Verenigde Naties en de Buitenhofdreef beurtelings afgesloten. Dit betekent dat wanneer de kruising Laan der Verenigde Naties afgesloten is, de kruising Buitenhofdreef open is en omgekeerd.

Voor bewoners uit de wijk Tanthof staat op Afrikalaan bij de kruising met de Sadatweg aangegeven welke kruising open is. Bij de kruisingen met de Laan der Verenigde Naties en de Buitenhofdreef staat, bij afsluitingen, de omleiding naar de andere kruising aangegeven.

De bewoners van de Burgemeesterrand kunnen, als de toegang bij de Laan der Verenigde Naties afgesloten is, onder begeleiding van een verkeersbegeleider gebruik maken van het fietspad bij de Buitenhofdreef.

Tijdens het frezen van het asfalt en het zagen van de detectielussen in het asfalt kan de omgeving geluidsoverlast ondervinden. Om de hinder te beperken zijn de freeswerkzaamheden gebundeld in 2 keer 2 nachten. Tijdens het frezen wordt na 22.00 uur ’s avonds overgegaan op het gebruik van lichtsignalen. Ook rijden vrachtwagens zoveel mogelijk vooruit en gebruiken zij geen piepgeluiden maar sissers als signalering bij het achteruitrijden. Hiermee probeert aannemer Boskalis zo veel als mogelijk de hinder te beperken.

Tijdens de werkzaamheden aan de N470 worden ook betonherstel-, schoonmaak-, en schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de fietstunnels onder de N470 door. Dit zijn de Kenenburgtunnel, de tunnel in het Verzetspad en de tunnel in het Victoriapad. Tijdens de werkzaamheden zijn de fietstunnels gewoon toegankelijk voor (brom)fietsers.

De N470 wordt de meest duurzame weg van Nederland. Op dit trajectdeel wordt, net als op de rest van de N470, rolweerstandverlagend asfalt aangelegd. Dit speciale asfalt is vergelijkbaar met het huidige asfalt. Het zorgt daarnaast voor minder frictie met autobanden, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van auto’s vermindert. De lengte van de remweg zal -onder gelijke omstandigheden- niet wijzigen.

Op een later moment wordt op alle verkeerslichten speciale software geïnstalleerd. Met deze software communiceren de verkeerslichten met elkaar. Zo worden de groentijden aangepast op het verkeer dat van het voorgaande verkeerslicht komt, hierdoor hoeft er minder geremd en opgetrokken te worden. Ook dat vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De snelheid op de N470 wordt verlaagd van 100 naar 80 km per uur tussen de Voorhofdreef en de A13. De invoegstrook van de Schieweg en de uitvoegstrook van de Schoemakerstraat worden samengevoegd. De kruising bij de Voorhofdreef krijgt een extra rijstrook. Op het Kruithuisplein wordt het aantal rijstroken richting Delft Noord uitgebreid van wee naar drie. Begin 2020 wordt de weg opgeleverd.