Menu

Gratis tablets vallen niet goed


Delft – 05-09-2019 – De voorgenomen aanschaf van honderd tablets voor ouderen roept vragen op bij gemeenteraadsleden. De tablets moeten ouderen helpen zich minder eenzaam te voelen. Binnen de raad leeft de vraag of het geld niet op een andere manier kan worden gebruikt.
PvdA-wethouder Karin Schrederhof probeerde de fracties gerust te stellen door te zeggen dat de tablets nog niet zijn aangeschaft. Overigens krijgt zij voor de aanschaf 150.000 euro subsidie van het rijk. 
Schrederhof legde verder uit dat Delft een veel breder pakket aan maatregelen heeft om de eenzaamheid onder Delftenaren tegen te gaan. Zo is er al een meldpunt en worden sportverenigingen gestimuleerd om hun aanbod meer onder de aandacht te brengen. Toch kondigde de VVD een motie aan voor de raadsvergadering op donderdag 26 september. Iets wat ook de ChristenUnie, CDA, Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft overwegen.