Menu

Delft tegen eenzaamheid, vóór ontmoeting


 

Eenzaamheid

Meer dan 40% van de volwassen bevolking voelt zich eenzaam. In Delft is het percentage mensen dat zich eenzaam voelt hoog. Van de 75-plussers ervaart 47% een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of zij hebben minder sociale relaties dan ze wensen. Eenzaamheid is veelal een verborgen probleem: het is niet aan mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat.  

Delftse coalitie tegen eenzaamheid

De Delftse coalitie tegen eenzaamheid is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties en ondernemers die er samen voor willen zorgen dat minder Delftenaren zich eenzaam voelen. De organisaties: Delft voor Elkaar, Humanitas, ZEL, SSBO, Pieter van Foreest, de kerken en de gemeente Delft vormen de kern.  

Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op https://www.delft.nl/nieuws/tien-dagen-ontmoeten