Menu

Gemeenteraadsvergadering 07 november 2019


Versterking lokale democratie
De korte lijnen tussen inwoners, gemeenteraden en colleges maken van gemeenten bij uitstek de proeflokalen voor vernieuwende vormen van democratie. Met als centrale vraag: hoe kunnen gemeenten voor al hun inwoners een krachtige lokale overheid zijn die concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen? Het antwoord luidt: door democratie op maat.

VNG-STANDPUNT
Democratie is veel breder dan politiek. Gemeenten experimenteren volop met nieuwe vormen van democratie door inwoners actief bij beleidsontwikkeling en besluitvorming te betrekken. Behoud van de positie van de gemeenteraad is daarbij een aandachtspunt.
De gemeentelijke democratie moet meer ‘inclusief’ worden. In recente publicaties wordt nader ingegaan op het belang van ‘maatschappelijke of participatieve democratie’. De overheid moet volgens ‘de