Menu

Schone lucht voor Delft


Delft – 09-01-2020 – Op maandag 13 januari zal wethouder Stephan Brandligt het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekenen. Binnenkort volgt dan een eerste voorstel: een milieuzone voor heel Delft. De gemeente Delft wil dat de lucht in Delf voldoet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
“Schone lucht is van levensbelang”, zegt wethouder Brandligt. “Vuile lucht is een even grote risicofactor voor onze gezondheid als overgewicht.” In 2009 is er een milieuzone aangewezen. Daarnaast heeft de aanpak van stadslogistiek in de binnenstad geleid tot een betere luchtkwaliteit. Net als maatregelen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit. Het is belangrijk om deze lijn vast te houden. Dit is goed voor de gezondheid én zorgt voor een leefbare en aantrekkelijke stad. De komende jaren wordt de luchtkwaliteit verder verbeterd.

Wat is het SLA?
Het SLA is een akkoord tussen de rijksoverheid, de provincies en gemeenten. Het SLA hangt nauw samen met andere beleidsdoelen. Zoals het Klimaatakkoord, de stikstofaanpak, de Regionale Energie Strategieën en de verduurzaming van mobiliteit en landbouw. Het bevat maatregelen voor verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het akkoord moet ertoe leiden dat de luchtvervuiling die wij zelf veroorzaken met ten minste met 50 procent is afgenomen, vergeleken met 2016.

Heel Delft één milieuzone
De gemeente wil de doelstelling halen door onder meer werk te maken van schone energie en schoner vervoer. Zo werkt het college momenteel aan het voorstel Duurzaam Zoneren: maak van heel Delft een milieuzone. Dit is één van de eerste concrete voorstellen die het college hierover aan de raad zal voorleggen. Deze maatregel wordt stapsgewijs aangescherpt. De logistieke zone wordt omgevormd tot een nul-emissiezone voor stadslogistiek – een gebied met nul schadelijke uitlaatgassen. In eerste instantie richt dit voorstel zich op diesel vrachtverkeer. Op termijn gaat het ook gelden voor andere voertuigen (zoals personen- en bestelwagens, brommers en snorfietsen) en andere brandstoffen (zoals benzine, LPG). Brandligt: “Door Delft duurzaam te zoneren, zal het verkeer in Delft steeds schoner worden. Dat verbetert de luchtkwaliteit in de gehele stad. Pure gezondheidswinst!”