Menu

Publieke tribune gemeenteraad gesloten


 

Delft – 18-03-2020 - De vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur gaat op donderdag 19 maart niet door. Ook voor volgende week donderdag 26 maart ziet het programma er anders uit. Op die avond zou de commissie Sociaal Domein en Wonen vergaderen. De meest relevante onderwerpen uit die vergadering worden met de meest relevante onderwerpen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur samengevoegd in een vergadering van de commissie Algemeen. Deze vergadering begint donderdag 26 maart om 19.00 uur. Ook in de raadsvergadering die -  onder voorbehoud - op donderdag 2 april plaatsvindt, neemt de gemeenteraad alleen over de noodzakelijke onderwerpen een besluit. 

 

Volgen via webcast
De publieke tribune is gesloten, maar de vergaderingen zijn via de webcast te volgen. Inspreken kan wel tijdens de oordeelsvormende commissievergaderingen. Als men dat wil, maar toch liever niet naar het stadhuis komt, kan dat ook schriftelijk. Die bijdrage kan worden gemaild naar griffie@delft.nl