Menu

CDA & CU willen zorgvuldige besluitvorming over Parkeervoorstellen


Delft – 13-06-2020 - In de procedurevergadering van de commissie Ruimte en Verkeer van afgelopen dinsdag weigerden de coalitiepartijen gehoor te geven aan het door alle oppositiepartijen gesteunde verzoek van ChristenUnie en CDA om het nieuwe parkeerbeleid na de zomer te bespreken. In het programma Delft Centraal op woensdagmorgen 17 juni zal Joëlle Gooijer (CU) toelichten waarom het parkeerplan nog niet rijp is voor besluitvorming. Dit nieuwe parkeerbeleid omvat onder andere het afschaffen van de tweede parkeervergunning voor bewoners van de binnenstad, het verhogen van het straatparkeertarief naar 4,50 euro per uur, het fors verlagen van de kosten voor een bewonersvergunning in de parkeergarages en het verhogen van de bewonersvergunning in de schil van 77 naar 100 euro per jaar.
CDA en CU vroegen om uitstel omdat de gemeenteraad dit raadsvoorstel pas eind mei heeft ontvangen van de wethouder. Gerrit Jan Valk (CDA): “In februari werd de gemeenteraad verteld dat het voorstel begin april naar de gemeenteraad zou worden gestuurd en in juni, twee maanden later, zou worden besproken. De oplevering van het voorstel is echter zes weken vertraagd, terwijl de datum van bespreking niet is gewijzigd. Daarom zijn er van die twee maanden die we hadden om de plannen met inwoners en ondernemers te bespreken minder dan twee weken overgebleven. Dat is veel te weinig om goed te peilen waar draagvlak voor is en waar niet.”
Het stuk over de parkeertransitie is niet het enige stuk dat het college versneld wil laten passeren. De commissie Ruimte en Verkeer werd afgelopen weken overladen met voorstellen die nog voor de zomer moeten zijn vastgesteld. En dat in een periode waarin de raad de jaarrekening en de kadernota moet bespreken, hetgeen al veel extra tijd vraagt. “We hebben respect voor hardwerkende ambtenaren en voor collegeleden die graag voortgang willen boeken. Maar we vragen ook respect voor de raad en voor het democratisch proces. Dat kost tijd, ja. Maar alleen dan kan je zorgvuldig alle belangen afwegen.”, aldus Joëlle Gooijer (CU). “Daarom hebben we spelregels, dat stukken eerst in de procedurevergadering komen en een maand later besproken worden.”

De coalitiepartijen verwierpen het verzoek om een bespreking na de zomer. Deze partijen waren van mening dat er voor bewoners en ondernemers van Delft voldoende gelegenheid geweest is om hun mening te laten horen in de participatieavonden die zijn georganiseerd. Maar pas als er een concreet voorstel is, kun je peilen of daar draagvlak voor is, bepleiten de twee raadsleden van CU en CDA.

Veelzeggend
Afgelopen dinsdag was de gelegenheid voor de inwoners om in te spreken over de parkeertransitie. Er meldde zich slechts één inspreker bij dit onderwerp. Valk: “Parkeren raakt bijna iedere Delftenaar. Veel stadsgenoten hebben een auto en iedereen ontvangt wel eens bezoek dat met de auto komt. Dat er maar één inspreker is gekomen laat wel zien dat veel Delftenaren niet wisten dat dit onderwerp nu op de agenda staat.”
Na aandringen vanuit CDA en ChristenUnie komt er nog wel een extra inspreekmogelijkheid voor Delftse inwoners en bedrijven, voorafgaand aan de commissievergadering. Valk: “Dat is tenminste nog iets. We hadden liever meer tijd gehad om deze plannen met de stad te bespreken, maar we hopen dat zoveel mogelijk Delftenaren alsnog schriftelijk of mondeling gebruik maken van hun recht om hun mening over het nieuwe partkeerbeleid en het door de gemeente gevolgde proces te geven.” 
CU en CDA hopen nog steeds dat de coalitiepartijen alsnog instemmen met een bespreking na de zomer. Gooijer: “Inmiddels zijn de eerste brieven van belangenverenigingen door de gemeenteraad ontvangen, worden er veel vragen gesteld bij de gekozen oplossingen en wordt ons pleidooi om dit stuk na de zomer te bespreken gesteund. Daaruit spreekt veel ongenoegen over het gevolgde proces. We hopen dat de coalitiepartijen hier toch gevoelig voor zijn.”