Menu

Wandelen door Hof van Delft met TopDelft


Delft – 20-06-2020 - Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wat maakt dat bewoners met veel plezier in wijken wonen? De aanwezigheid van groen wordt veel genoemd en natuurlijk willen we dat wijken schoon, heel en veilig zijn. Hoe belangrijk zijn zorg en aandacht voor elkaar? Er komen steeds meer mensen in de wijk wonen die zorg nodig hebben. Is dat merkbaar? Wat hebben gemeente, corporaties en zorginstanties hierover afgesproken? Wat kunnen en willen bewoners zelf doen? Zijn er voldoende ontmoetingsplekken en voorzieningen in de buurt? En kunnen we leren van de afgelopen periode waarin we thuis moesten blijven en mensen in de zorg het extra druk hadden? En wat betekent dat weer voor onze woonwensen?

De internationale tentoonstelling ‘Together’ komt naar Delft. Nieuwe succesvolle collectieve woonvormen worden hier in beeld gebracht. Willen en kunnen we dat ook in Delft? We gaan dat verkennen in aanloop van de tentoonstelling die in verband met de Coronacrisis niet dit najaar maar in het voorjaar van 2021 in de stad zal zijn.

TopDelft nodigt uit
TopDelft nodigt Delftenaren uit om dit soort vragen te bespreken tijdens een wandeling door de wijk Hof van Delft. Een geliefde wijk dicht bij de binnenstad voor jong en oud, studenten en gezinnen, huurders en kopers. De Pastoor van Arskerk wordt herontwikkeld tot wonen. De wijkwandeling is onderdeel van het programma ‘Together’ dat wordt georganiseerd door TOPdelft in samenwerking met de Adviesraad Sociaal Domein. ‘Together’ is gelinkt aan het programma ‘Langer en Weer thuis’ van gemeente, zorgverleners, corporaties en huurdersraden.

Wandelen in Corona-tijd
We vertrekken op woensdag 24 juni om 20.00 uur vanaf het Prinsenkwartier. We zullen tijdens de wandeling de anderhalve meter uiteraard naleven. We zullen in kleine groepjes van 3 personen wandelen en op bepaalde grotere pleinen of plekken halt houden in een kring. Het is daarom belangrijk dat je je van tevoren aanmeldt, zodat we het aantal deelnemers goed kunnen beheersen.

Kaartjes bestellen
Er zijn 15 gratis kaartjes beschikbaar voor de wandeling. U kunt een (of max 2) kaartjes bestellen via: http://www.pretix.eu/topdelft. Zonder kaartje is meewandelen helaas niet mogelijk.