Menu

Statenlid Armine Stepanyan aanstaande zondag in Sport Live


Delft – 20-06-2020 - De provincie Zuid-Holland gaat zich de komende tijd extra inzetten om kindvriendelijke en beweegvriendelijke sport en recreatiegebieden ‘om de hoek’ mogelijk te maken. Na twee collegeperioden afwezig te zijn geweest, is het onderwerp sport weer op de provinciale agenda gezet, conform het coalitieakkoord ‘Elke dag beter. Zuid-Holland’.

De provincie Zuid-Holland zet in op een kindvriendelijke, gezonde en aantrekkelijke buitenruimte die geschikt is voor, én uitnodigt tot, bewegen, sporten en recreatie. Gedeputeerde Staten verwoordt dat als volgt: “We stimuleren de bereikbaarheid en toegankelijkheid van sport- en recreatievoorzieningen, zodat zoveel mogelijk Zuid-Hollanders hier gebruik van kunnen maken, wat bijdraagt aan een gezonde, weerbare en vitale bevolking. Wij richten ons op sport en recreatie, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.” Gedeputeerde Anne Koning zegde woensdag ook toe te kijken of het programma ‘groen doet goed’ een prominentere plek kan krijgen in het Zuid-Hollandse beleid. Dat programma stimuleert inwoners om de natuur te beleven.

In het programma Sport Live aanstaande zondag even na 14:00 uur zal  Statenlid Armine Stepanyan (GroenLinks) iets vertellen over de mogelijkheden om voldoende ruimte  te creëren voor inwoners om te bewegen en voor kinderen om te spelen.