Menu

Jeugdwerkloosheid in Delft gedaald


Sluitende aanpak via de jongerenacademie
Veel jongeren met een bijstandsuitkering hebben nog geen startkwalificatie. De jongerenacademie ondersteunt deze jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om een terugkeer naar school of betaald werk te realiseren. Ze volgen een drie weken durend programma van trainingen en assessments als voorbereiding op een betaalde baan, studie of verdere begeleiding naar werk.